مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا چشم زدن واقعيّت دارد ؟
در احاديثي از رسول خدا ( ص ) آمده است كه از چشم بد برحذر باشيد : « استعيذوا باللَّه من العين فإنّ العين حقّ؛ از چشم بد به خدا پناه ببريد كه چشم حق است . » همچنين نقل است : « انّ العين لتدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر؛ چشم بد ، مرد را به گور مي فرستد و شتر را به ديگ مي كشاند . » نيز روايت است : « اذا رأي احدكم من نفسه ، أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فانّ العين حقّ؛ چون از خود ، يا مال خود و يا مال برادر خود به {P - نهج الفصاحه ، ص 55 ، ش 280 . P}
{P - همان ، ص 132 ، ش 658 . P}
{P - همان ، ص 39 ، ش 206 . P}
شگفت مي آييد ، از خداوند برايش بركت بخواهيد؛ زيرا چشم ( زخم ) حق است . »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.