مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22878 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

روح انسان هاي پليد چگونه باگناه و زشتي انس و خو گرفته است؟
اين نكته را در نظر بگيريد كه آنچه كه با عث عظمت و اعتلا يا سقوط و پليدي و نابودي فرد و اجتماع ميشود كارها و فعاليتهاي اختياري يعني قلمرو خباثت و سعادت روح ، نياّت واعمال فرد است (كل نفس بما كسبت رهينه) هر نفس شخصي در گرو عملي است كه آن را براي خود اندوخته است (مدثر آيه38 )
روح انسان از ناحيه خداست در اول خلقت زمينه سعادت دراو فراوان است امّا مجبور نيست نه به پليدي ونه به سعادتمندي .انسان خودش بايد با تلاش پليدي را از خود دور كند .
چون نفس يا روح انسان مجبور به صلاح رفتار نيست قدرت كسب هر كلام را بر اثر اعمال و افكار دارد و وقتي پليدي وزشتي گردنگير انسان مي شود وبه او مي گويند روح پليد پيدا كرده اي كه با اراده و انجام اعمال اختياري زشت يعني گناه عامل فساد دروني خود شود مثل اعتياد انسان هاي معتاد ، از اول خلقت معتاد نبوده اند بر اثر اعمال اعتياد آور روح خود را با مواد انس داده اند لذا براي دوري از آن بايد زحمت بايد زحمت و تلاش كشيد تا پاك شوند .
و قرآن هم فرموده انسان هم زمينه سعادت در او هست و هم زمينه شقاوت و پليدي (فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها )نفس انسان به هردو نيروي (گناه و پليدي ) و رستگاري و صلاح مساوي است و زمينه هر دو را دارد (سوره شمس )
لكن راه سعادت و تزكيه در اعمال ، اخلاق و رفتار است يعني شرائط آن ايمان به خدا و معتقدات ديني و عمل صالح (انجام واجبات و ترك محرمات )افزايش علم و معرفت و اخلاق حسنه الهي پيدا كردن است : (من عمل صالحاً من ذكر و انثي و هو مؤمن فلنجينّه حياه طيبه ) هر زن و مرد كه با شرائط ايمان عمل صالح انجام دهد اورا در زندگاني خويش با سعادت و زنده مي گردانيم (نحل آيه 97) و ملاك پليدي ورود به عرصه گناه و فساد اخلاقي و رفتاري است (ثم كان عاقبه الذين اساؤاالسواي ان كذبوابايات الله و كانوا بها يستهزؤن)پايان عمر كسانيكه عمل ناروا انجام ميدهند و گناهان خود را ناچيز شمرده و به فكر جبران و توبه نيستند ان است كه خدا را تكذيب مي كنند و همه آنها را به باد مسخره ميگيرند (روم آيه 10) در نتيجه گناه پي در پي بدون توبه روح را پليد ميكند .
چند كتاب جهت مطالعه:
انسان در قرآن شهيد مطهري
انسان در افق قرآن علامه مرحوم استاد محمد تقي جعفري
گناهان كبيره شهيد دستغيب
انسان در قرآن آيت الله مصباح يزدي
معارفي از قرآن آيت الله مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.