مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22880 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسان هاي مؤمن دچار گرفتاري و بلاي بيشتري هستند و حال آن كه مشركان و افراد بي اعتقاد در برخورداري بيشتري به سر مي برند؟
1. افرادي كه به خدا نزديك تر و داراي ايمان بيشتري هستند، رنج و سختي آنان بيشتر است و اين به خاطر آن است كه اين جهان، جهان عمل و تكليف است و آخرت، جهان حساب و جزاي اعمال است. افرادي كه داراي ايمان هستند، تلاش بسياري در راه خدا انجام مي دهند و بسياري از رنج و سختي آنان رنج هايي است كه با انجام اعمال نيك، در راه عبوديت و بندگي خدا آنها را متحمل مي شوند.
2. يكي از مقامات افراد برجسته و اولياي خدا، صبر و پايداري در مقابل مصائب و خشنود بودن به قضاي الهي است. اين خود موجب اعتلاي درجه آنان است، ولي متقابلا افرادي كه مؤمن نيستند ممكن است كه دنيا با راحتي و آسايش ظاهري زندگي كنند، اما از فيض و صبر و رضاي به قضاي خدا محروم باشند.


ـ1788ـ
3. براساس آنچه از احاديث استفاده مي شود، خداوند گاهي مؤمنان را در دنيا به بلاها و رنج ها مبتلا مي كند تا اين گرفتاري ها كفاره گناهان آنان شود و در روز قيامت ديگر چيزي كه به خاطر آن عقوبت و كيفر شوند در كار نباشد و آنان را از نعمت خود برخوردار سازد، ولي افرادي كه كافر و مشرك هستند چنانچه برخي كارهاي نيك داشته باشند، پاداش آنان را در همين جهان به آنان مي دهد; در نتيجه، در آن جهان با دست خالي حاضر خواهند شد.
4. آنچه در پريش آمده قاعده كلي نيست. در قرآن مي خوانيم: «ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لايرجون; اگر شما(مومنان) رنج مي كشيد، كافران نيز همان گونه كه شما رنج مي كشيد، رنج مي كشند، و حال آن كه شما اميدي به خدا داريد كه آنان ندارند».
5. آنچه در اين مسأله مهم است، جهان بيني ديني است كه اساس پريش را جواب
ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره نساء، آيه 104.

ـ1789ـ
مي دهد. جهان بيني ديني دنيا و رنج هايش را بد نمي داند، بلكه به عكس رنج ها را عاملي براي تحّرك بشمار مي آورد; زيرا رنج ها وابستگي انسان را به دنيا كم مي كنند و او را به راه مي اندازند. اين ذات دنياست كه با تغيير احوال و فصول و مرگ حتمي، به انسان آگاهي مي دهد كه اينجا جاي ماندن و قرار نيست.
بنابراين برخورداري ها و بلاها، معيار سعادت نيستند و از همين جاست كه نقش بلاها در سير و سلوك معنوي و شكوفايي قابليت هاي دروني مؤمن آنقدر اهميت پيدا مي كند كه در حديث آمده است:«البلاء للولاء;(1)كككساني كه ايمان بيشتري دارند، رنجشان بيشتر است».
فراموش نكنيم دنيا دار مكافات نيز هست و در بسياري و در بسياري از موارد انسان نتيجه حركت هاي خلاف نظام خود را مي بيند، چه مؤمن باشد و چه كافر.


ـــــــــــــــــــــ
1 - اصول كافي، باب بلا و امتحان.

ـ1790ـ
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1791ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.