مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا كسي كه گناهي مرتكب شده است بايد براي حفظآبرو محلّ زندگي خود را ترك كند؟
گناهكار لازم نيست از محلّ زندگي خود آواره شود; كافي است توبه كند و پس از توبه بر مردم است كه او را محترم شمارند و آبروي او را حفظ كنند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2268ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.