مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22896 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه نماز را در نظر خود تجسمش كنيم
در روايت است چون هنگام نماز ميرسيد

حضرت علي(ع) وقتي كه وضو ميگرفت براي نماز

رنگ صورت مباركشان تغيير ميكرد و چون وارد بر

نماز ميشد بشدت بر خود ميلرزيد. وقتي كه از آن

بزرگوار سوال شد: كه چرا هنگام وضو گرفتن جهت

اقامه نماز اينگونه رخسار متغير و سپس بر خود

ميلرزيد؟

حضرت فرمودند: ترس ووحشت من براي اينست

كه هنگام حضور عبدي چون من در محضر خالق با

آن عظمت فرا رسيده و زمان رد امانتي رسيده است

به نام نماز و عبوديت كه بر آسمان و زمين عرضه

شد اما آنها از قبول آنها شانه خالي كردند ولي به

انسان داده شد و الان كه ميخواهم رد امانت كنم

ميترسم در امانت خيانت شده باشد و صحيح و

سالم بدانگونه كه بايد باشد به صاحبش ((خدا)) بر

نگردانم.
اگر ما هم نماز را به عنوان امانتي در نزد خويش

بدانيم و متوجه باشيم كه در اوقات رد امانت چه

چيزي را و چه امانتي را با عنوان نماز به چه كسي و

مقامي داريم بر ميگردانيم سعي خواهيم نمود كه

اين نماز را با بهترين شرايط خواسته شده و با حضور

قلب و با دقت كامل انجام دهيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.