مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22898 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا توسّل به اولياء خدا و شفاعت خواستن از آنان شرك نيست؟
توسل و شفاعت خواستن، استفاده از وسيله و ابزاري است كه خداوند قرار داده است، چنانكه شفا همواره از خداست و دكتر نقش سبب و ابزار را دارد با اين وصف مراجعه به دكتر شرك به خدا نيست بلكه استفاده از ابزاري است كه خداوند قرار داده است آري اگر كسي دكتر را مستقلا مؤثّر در درمان بداند اين شرك است.
بر اين اساس كسي هم كه به اولياء الهي مستقلا توجّه كند و آنان را به طور استقلال منشاء اثر بداند بي ترديد اين عقيده شرك محسوب مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ252ـ
e

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.