-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:229 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان پدر و برادر معتاد را نجات داد؟
با تشكر از اينكه مسائل خود را با ما درميان گذاشته ايد و ضمن تبريك به شما بدان جهت كه توانسته ايد در شرايطي دشوار و طاقت فرسا به تحصيلات عاليه، در رشته اي ممتاز بپردازيد. مناسب ديديم، كه با شما صحبت بيشتري داشته باشيم. شما و خانواده اتان، در شرايطي دشوار بوده و هستيد، ليكن مي دانيم بسياري از بزرگان تاريخ، در زمينه هاي مختلف علمي، هنري و... در شرايط دشوار و سخت قرار داشته اند. درست است كه شما رنج مي بريد و ملالت مي كشيد، ولي همين سختي هاست كه شخصيت آدمي را پرورش و همت هاي بلند را شكل مي دهد. شرايطي كه شما در آن قرار گرفته ايد، بهترين انگيزه براي تلاش بيشتر و كوشش جدي تر شماست. بحمدالله مسير شما مشخص است. بسياري از افراد با داشتن بهترين امكانات، از موقعيت شما برخوردار نيستند، اين مشكلات مي تواند احساسات انساني و روحي رأفت و رحمت نسبت به بينوايان و بيچارگان را در شما پرورش دهد، تا انشاءالله در آينده بتوانيد از آنان دستگيري كنيد و درد آنها را حس نماييد. آري روي پاي خود بايستيد و به مشكلات خود افتخار كنيد. چرا كه شما با چنين زمينه هايي به اين جا رسيده ايد. عزت خود را حفظ كنيد. و احساس كمبود و كوچكي نكنيد. شما ارزش داريد يا آن كس كه با وجود شرايط نسبتا خوب و آماده براي تحصيل، هميشه بهانه مي گيرد و به جاي استفاده از شرايط در مقابل خدا و خلق خدا ناسپاس است؟ اميد آن مي رود كه اين احساس تبديل به دركي عميق از مشكلات همه محرومان و مستضعفان گردد و در آينده اي نه چندان دور، با پيمودن مدارج عاليه تحصيلي، خدمتگزاري صادق و لايق براي جامعه و خواهران و برادران ايماني خود باشيد. مشكلات با توكل به خدا و عنايات الهي قابل حل است و با قدري پايداري بيشتر رفع خواهد شد. ترديدي نيست كه شما مشكلات و سختي هاي فراواني را تحمل كرده و با آن دست به گريبان بوده ايد و مشكلات زياد فشار رواني مضاعفي را بر شما وارد كرده است.. ولي در عين حال وضعيت شما در مقايسه با افراد بسياري نسبتا روشن تر و بهتر است. نمونه هاي فراواني وجود دارد (انبوه نامه هاي ما شاهد آن است) كه برخي در وضعيتي صدها بار اسفبارتر و دردناك تر زندگي مي كنند. نمونه هاي رنج و سختي فراوان است كه سخن گفتن از آن عمر نوح مي خواهد و هفتاد هزار تن كاغذ (نه مثنوي هفتاد من). خواهر من! از اينها كه بگذريم، درست است كه سختي هاي شما جانكاه و كمرشكن بوده و هست، ولي مي دانيد كه سختي ها خود سكوي ترقي و رشد و كمال انساني است؛ مگر نه اين است كه اكثريت قريب به اتفاق شخصيت هاي بزرگ علمي، هنري، اجتماعي، سياسي و ... از كوره سختي ها بيرون آمده اند. كساني كه با سختي ها دست و پنجه نرم نكرده و هيچ گاه طعم محروميت را نچشيده اند، احساسات متعالي را نيز كمتر در وجود خود مي يابند، گرچه الان از ما و شما بهتران در ناز و نعمتند ولي آنها كجا مي توانند احساس شما و امثال شما را در مورد محروميت، جهل و ... داشته باشند. مي دانيد كه مرتاضان، چه رنج ها بر خود هموار مي كنند تا بتوانند به قدرت روح دسترسي پيدا كنند. شما سختي ها را پشت سرگذاشته ايد، از آن نيرو بگيريد نه اينكه آنها را در راه تخريب شخصيت خود به كار گيريد. آيا شما كه اين همه بار گران غم و اندوه را پشت سر گذاشته ايد، بايد از خود بي زار و متنفر باشيد يا آناني كه اگر كمترين دشواري ببينند فريادشان به آسمان بلند مي شود. قدر خود را بدان، كه كوهي از صبر، استقامت و احساس هاي متعالي هستي و اين ويژگي ها آسان و ارزان به دست نيامده است. آينده اي را براي خود ترسيم كن كه با موقعيت مناسب شغلي بتواني دست افتادگان را بگيري و به خانواده خود رسيدگي كني و مرهمي بر زخم ها و دردهاي آنان باشي. {Sدنيا و هر چه در اوست هيچ است و تو همه # چيز تا چند اي همه چيز غم بهر هيچ خوري S} اهدافي بلند، زندگاني آبرومند، شخصيتي ممتاز و به تمام معنا انسان و دلسوز، و همسري مناسب و مهربان و... اينها را در نظر بگير و با توكل بر خداوند عزم خود را براي رسيدن به آن جزم كن، بدون كمترين ترديد به آنها خواهي رسيد. واقعيت خود را بشناس و به آن ايمان داشته باش و خود را دست كم نگير. تو همان هستي كه كوه رنج و سختي را بر دوش داشته اي و به اين جا رسيده اي، استقامت كن. نيرويت را به جاي تلف كردن براي گذشته در اهداف آتيه خويش متمركز كن. از گذشته فقط درس هاي آن را به ياد داشته باش. برخيز، بكوش، دگرگون شو، دگرگون كن، بشتاب، همت كن، و شكر خداوند مهربان بگذار كه ترا از گردنه هاي بلند حوادث، سالم عبورداد وهم از او مدد بجوي كه همواره ياور و پشتيبانت خواهد بود.. و بالاخره بگذار كه بازبان حافظ شيرازي حرف را به آخر برسانيم. {Sيوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور# كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخورS} {Sاي دل غمديده حالت به شود دل بد مكن # وين سر شوريده بازآيد به سامان غم مخورS} {Sدور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت # دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخورS} {Sهان مشو نوميد چون واقف نيي از سر غيب # باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخورS} ضمناً در موقع اندوه اين ذكر راتكرار كن. {H{/Bلا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظَّالِمِينَ {w16-24w}{I21:87I}/}H}. از امام صادق(ع) روايت شده است كه ذكر فوق براي رفع اندوه است و چون بنده آن را بگويد خداوند مي فرمايد: {H{/Bفَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ اَلْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِينَ {w1-10w}{I21:88I}/}H}. مشكلي كه در مورد پدرتان بيان داشته ايد واقعيت دردناك و تلخي است كه چه بسا درمان آن نيز دشوار باشد، ولي در عين حال شدني است. بنابراين نبايد نااميد بود و از هر تلاشي در اين زمينه نبايد دريغ كرد. اميد است توصيه هاي زير بتواند راه گشاي شما باشد: 1- پيش از هر چيز، به خداوند بزرگ توكل نموده و پيوسته از او در حل مشكل مدد جوييد. 2- همواره بكوشيد در برابر ناهنجاري هاي ذكر شده صبر، متانت و برخوردي پرمهر و عاطفه و منطقي داشته باشيد و ديگر اعضاي خانواده را نيز به چنين شيوه اي تشويق نماييد، به ويژه مادر شما اگر در برابر هر خشونتي عكس العملي محبت آميز داشته باشد به تدريج، البته در مدت طولاني، روش تند و خشن پدرتان را تغيير خواهد داد. 3- كوشش كنيد عواملي كه در خانه موجب ناراحتي و عصبانيت پدرتان مي شود، از بين برود؛ و محيط خانه را براي او جايگاهي آرام بخش و دوست داشتني كنيد. 4- بررسي كنيد كه چه زمينه هايي موجب اعتياداو شده است، سپس بكوشيد آن زمينه ها را از بين ببريد. 5- در صورتي كه افراد بزرگ و فهميده اي در نزديكان، بستگان يا دوستان پدرتان وجود دارد كه توصيه هايش به پدر شما مفيد مي افتد مشكلات را با او در ميان نهاده و بخواهيد كه با حفظ امانت و شيوه اي حكيمانه، در موارد مقتضي اندرزها و رهنمودهاي لازم را به پدر شما بدهد و به كارها و اقدامات ناپسند خود آگاه نمايد. اما در مورد برادرتان! روش عاطفي كه در پيش گرفته ايد روش صحيحي است به همين رويه ادامه دهيد و از هيچ كوششي براي اصلاح او فروگذار نكنيد. سعي كنيد پناهگاه عاطفي و ناصح او باشيد. از افرادي كه مي توانند داراي تأثير روي ايشان باشند استفاده كنيد. براي ترك اعتياد وي را تشويق كنيد و او را به مراكز درماني مربوطه معرفي كنيد. در هر صورت ايجاد اميد و نقطه اتكا در زندگي او مي تواند كمك مؤثري به او باشد. به خدا توكل كنيد و انساني را از گرداب هلاكت نجات دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.