مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22905 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

گاه بحران روحي عميق است و خطرناك، هيچ چيز براي انسان جذابيت ندارد. هيچ چيز آدمي را ارضاء و قانع نمي كند راه خروج از اين نوع بحرانها و تفسير آن چه مي باشد؟
اين پرسش در انسان شناسي ديني بسار آسان است! چرا كه روح آدمي بي نهايت طلب است و دنيا محدود خوب روشن است كه آدمي در قالب تنگ نمي گنجد و بحران شروع مي شود. پيامبر اكرم((صلي الله عليه وآله))فرموده اند الدنيا سجن المؤمن ;دنيا زندان مؤمن است وزندان بسته است و پنجره اي به سوي پرواز نيست. اين زيبايي ندارد و حال آن كه روح زيباست و زيبايي را مي طلبد، نيازمند است و بي نياز را مي خواهد ودر دنيا به مفهوم دلبستگي به مظاهرش مثل پول و شهرت و شهوت و... لطافت، جمال و پروازي نيست اگر چيزي هم باشد زود گذر است، بهار نيامده، خزانش سر مي رسد. تلاوت تكرارها و اُنس هاي مكرر چيزي جز دلتنگي و ملالت نمي آورد. چاره اي هم نيست جز ارتباط با كسي كه آدمي را به انس و اطمينان مطلوب مي رساند كه الابذكر الله تطمئن القلوب;(1) بر
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره رعد آيه 28.

ـ2412ـ
شعري زيبا و دلنشين از علي((عليه السلام)) مردي با كولبار تمامي غمهاي تاريخ انسان، پناه مي بريم.
از اشتملت علي الياس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب
و أو ظنت المكاره و اطمئنت وارست في اماكنها الكروب و لم...
ترجمه: آنگاه كه قلبها را نااميدي احاطه و غم ها، سينه ها را تنگ نمود و آنگاه كه ناراحتي ها، خانه كرد و ريشه دوانيد و سختي ها در مراكز خود، استوار گرديد. و آنگاه كه براي برطرف نمودن ناملايمات راهي نيست و عاقل از نقشه هاي خود سودي نمي برد با سر شار نااميدي، ناگهان به خداي لطيف به فرياد مي رسد و با اجابت خويش سنت گذار مي شود و اين (قاعده ايست) كه حوادث وقتي به نهايت رسيد گشايش نزديك مي شود(1).
2 - گاهي بن بست ها نتيجه گناه است كه در حديث آمده كه استغفار نافع است و توبه لازم و من يتق الله يجعل له مخرجاً; هر كسي تقوا پيشه كند خروج از مشكلات نصيبش مي شود.
3 - در بعضي روايات آمده كه شخصي به امام صادق((عليه السلام)) گفت گاهي غمي بر دلم
ـــــــــــــــــــــ
1 - ديوان منسوب به علي((عليه السلام)).
(2)2 - سوره طلاق

ـ2413ـ
سنگيني مي كند و دليل آن را نمي دانم فرمودند: چون روح مؤمنين با هم در ارتباط است غم آنها در تو تأثير مي كند.
4 - مراجعه پيوسته با خداوند اما با شناخت ويژگيهاي دنيا و دوام بر توسل تنها راه است احسان و دستگيري و عهده داري امر مؤمنين و برطرف نمودن غمهاي گرفتاران توصيه شده است.
5 - مناجات خمس عشر را از امام سجاد((عليه السلام))زبان ارتباط و نشاختن ارزشمند عطا مي كند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2414ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.