مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22907 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه مي توان از به وجود آمدن بخل جلوگيري كرد و راه مبارزه با آن چيست ؟
براي جلوگيري و يا مبارزه با بخل ابتدا بايد علل آن را شناخت پس به مقتضاي هر يك از آن علل چاره مناسبي انديشيد : الف ) علل بخل : 1- حرص و حب دنيا .2- عدم توكل بر خدا و غفلت از اينكه همه هستي از آن اوست و آنچه در اختيار آدمي نهاده امتحان و آزمايشي بيش نيست تا چه كسي با آن راه سعادت برگزيند و چه كسي بدان وابسته گردد و خود را به خاك هلاكت افكند .3- غفلت از مرگ و نيازهاي اخروي انسان . ب ) راه درمان : 1- توجه به مفاسد و زيان هاي دنيوي و اخروي بخل از جمله اينكه از پيامبر اكرم ( ص ) منقول است : ( ( بخيل دور است از خدا دور است از مردم دور است از بهشت و به آتش جهنم نزديك است ) ) . ( جامع السعادات ج 2 ص 10 ) 2- بيرون راندن حب دنيا از نفس . 3- توكل بر خدا و اطمينان به اينكه تنها خداست كه در هر حال دستگير انسان است و جز او در مشكلات كارگشايي نيست . 4- ياد مرگ و احوال پس از آن و توجه به اينكه انسان با آنچه در دست دارد تا زنده است بايد ذخيره اي براي آخرت خود بيندوزد و با سرمايه هاي اين جهاني حيات ابدي خويش را آباد سازد : ( ( برگ عيشي به گور خويش فرست كسي نيارد زپس تو پيش فرست ) ) 5- توجه به آثار نيكوي سخاوت چنان چه از پيامبر اكرم 6 نقل گرديده : ( ( سخاوت درختي اندر بهشت است كه شاخه هايي در دنيا دارد و هر كس بر آن شاخه ها چنگ زند وارد بهشت خواهد شد ) ) ( جامع السعادات ج 2 ص 111 ) 6- عمل بر خلاف بخل يعني كسي كه گرفتار اين صفت ناپسند است لازم است با تكلف هم كه شده در موارد مختلف اقدام به بذل و بخشش كند و بدين گونه با بخل دروني خويش مبارزه كند تا كم كم ريشه بخل در او خشكيده و سخي الطبع گردد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.