مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22983 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي جلب محبت همسر و ديگران، چه كار بايد كرد؟
از روايات به دست مي آيد كه رعايت اموري چند موجب جلب محبت ديگران است از جمله: 1- دين داري، 2- افتادگي و تواضع، 3- بخشندگي، 4- خوشخويي (چهره شاد و روي باز)، 5- مهرباني و اظهار دوستي به ديگران، 6- دل بركندن از آن چه مردم دارند (طماع نبودن)، 7- رعايت انصاف در معاشرت با ديگران، 8- كمك مالي به ديگران در سختي و خوشي (مانند قرض دادن)، 9- وفاداري. پديدار شدن مهر و محبت افزون تر معلول عواملي است كه برخي از آنها بر عهده خانم و برخي بر عهده آقاي خانواده است. آنچه بر عهده زن است، احترام و اهميت دادن به شوهر، مهيا كردن محيط خانه براي او، همراهي با او در امور مختلف، پرهيز از بحث و مجادله هاي بي نتيجه، توجه به خواسته هاي جنسي شوهر، صداقت، امانت، فداكاري و گذشت، از جمله اموري است كه مراعات آن از جانب زن مي تواند در جلب محبت شوهر مؤثر باشد. براي مطالعه بيشتر ر.ك: آيين همسرداري، ابراهيم اميني ؛ راز شاد زيستن با توجه به مطالب ذكر شده دستورالعمل هاي زير را رعايت كنيد: 1. زن خود را براي همسرش بيارايد و در حضور او بهترين و تميزترين لباسهاي خود را بپوشد. 2. در مقابل همسر خود با حالت خمودگي و افسردگي حاضر نشود، او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شادي استقبال كند و در موقع خروج از خانه او را بدرقه كرده و با گرمي از او خداحافظي نمايد. 3. براي انجام تقاضاهاي خود با همسرش آمرانه و با خشونت برخورد نكند. 4. از سختي ها و مشكلاتي كه همسرش براي امرار معاش خانواده متحمل مي شود، سپاسگذاري كند. 5. از مردان ديگر نزد همسر خود تمجيد و تعريف نكند و هيچ مردي را بر همسر خود ترجيح ندهد زيرا هر فردي شرائط و توانمنديهاي خاص خود را دارد. 6. براي برآوردن نيازمنديهاي خود از نظر مادي و غير مادي امكانات همسر خود را در نظر گرفته و او را تحت فشار قرار ندهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.