مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22988 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در صورت عدم شناخت از صلاحيت امام جماعت، مي توان به او اقتدا كرد؟
ر نماز جماعت لازم است انسان به عدالت و صلاحيت امام جماعت اطمينان داشته باشد اگر از شواهد حال و حسن ظاهر اين اطمينان حاصل شود، اقتداي به او اشكال ندارد در غيز اين صورت اقتدا مشكل است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.