مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22989 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تعريف تخيل، واقعيت و حقيقت چيست؟
از ديدگاه روان شناسي هر آنچه كه هست و وجود دارد واقعيت و حقيقت است و تخيل يك حالت عادي هشياري است كه ويژگي بارز آن تغيير در توجه است. توجه فرد خيالباف به جاي آن كه بر يك تكليف فيزيكي يا رواني مشخص متمركز شود معطوف افكار و تصوراتي مي شود كه از حافظه مايه مي گيرند. البته اكثر مردم در اغلب مواقع براي جبران ناكامي ها به تخيلات خوشايند درباره آينده مي پردازند. اما گاهي تخيلات فراوان مانع از ادامه كار انسان مي شود مثلاً تخيلات اضطراب انگيز. هر انساني در زندگي خود مواجه با يك سري واقعيت ها است كه براي او روشن است مثلاً دختر خانمي كه از طبقه متوسط جامعه است. تحصيلات اندكي دارد و زيبايي چنداني هم ندارد اين واقعيت است ولي زماني كه او خود را فردي بسيار ثروتمند داراي مدركي در درجات بالا و زيبايي وصف ناپذير مي داند چيزي است غير از واقعيت در واقع تخيل اوست. اين كه انسان هر چه تخيل كند مي تواند به فعليت درآورد امكان ندارد. چرا كه در تخيل شخص ممكن تغيير جنسيت بدهد و يا اين كه در تخيل خود آرزوهاي محال داشته باشد و اينها قابل دست يابي نيست اما گاهي اوقات تخيلاتي هستند كه جنبه انگيزشي دارند و به فرد در رسيدن به هدف كمك مي كنند مثلاً دانش آموزي كه در تخيل خود گرفتن جايزه از معلم را تكرار مي كند ممكن است اين تخيل او انگيزه باشد براي مطالعه بيشتر و موفقيت در تحصيل ضمن اين كه بايد توجه داشت تخيل اگر به صورت عادت درآيد يك معضل مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.