-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:230 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت سختي و مشقت زياد برخي از افراد چيست؟
با تشكر از اينكه مسائل خود را با ما درميان گذاشته ايد و ضمن تبريك به شما بدان جهت كه توانسته ايد در شرايطي دشوار و طاقت فرسا به تحصيلات عاليه در رشته اي ممتاز بپردازيد. طبق درخواست شما در حال پي گيري مشكل شما هستيم و تصوير نامه اتان را به دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه بوشهر و بندرعباس منعكس كرديم اميدواريم راه حل مناسبي براي آن بيابيم. در عين حال به جا ديديم كه با شما صحبت بيشتري داشته باشيم. شما و خانواده اتان در شرايطي دشوار بوده و هستيد ليكن همواره مي دانيم كه بسياري از بزرگان تاريخ در زمينه هاي مختلف علمي هنري و... در شرايط دشوار و سخت قرار داشته اند. درست است كه شما رنج مي بريد و ملالت مي كشيد ولي همين سختي هاست كه شخصيت آدمي را پرورش و همت هاي بلند را شكل مي دهد. شرايطي كه شما در آن قرار گرفته ايد بهترين انگيزه براي تلاش بيشتر و كوشش جدي تر شماست. بحمدالله مسير شما مشخص است. بسياري از افراد با داشتن بهترين امكانات از موقعيت فردي چون شما برخوردار نيستند و چه بسا آرزو مي كنند هيچ نداشتند ولي دانشجوي رشته پزشكي و داراي استعدادي مثل شما بودند. اين شرايط مي تواند احساسات انساني و روحيه رأفت و رحمت نسبت به بينوايان و بيچارگان را در شما پرورش دهد تا انشاءالله در آينده بتوانيد از آنان دستگيري كنيد و درد آنها را حس نماييد. افزون بر اين در اين جا نكته ديگري نيز مطرح است و آن اين كه ارزش آدمي به چيست؟ آيا كسي كه مال و منال و وضعيت بهتري دارد از ارزش بيشتري نيز برخوردار است؟ در ديد اهل دنيا چنين است ولي نزد خدا ارزش به چيست؟ آيا نزد خدا كه حق و حقيقت جهان است سرمايه داران بزرگ دنيا بيشتر ارزش دارند يا همان پدر شما كه با فداكاري سعي در آن دارد كه فرزندش را به جايي برساند؟ و با وجود احتياج از لقمه نان خويش مي گذرد تا گرسنه اي را سير نمايد. پيامبر خدا(ص) فرمود: {Hالفقر فخري H}؛{M بي چيزي افتخار من است M}». بايد روي ارزش هاي حقيقي بيشتر تكيه كرد و حقايق را از اعتبارات عرفي جدا نمود. آري روي پاي خود بايستيد و به فقر خود افتخار كنيد. چرا كه شما با چنين زمينه هايي به اين جا رسيده ايد. البته نه آن كه اظهار فقر كنيد بلكه عزت خود را حفظ كنيد. واز تنگدستي خود احساس كمبود و كوچكي نكنيد. شما ارزش داريد يا آن كس كه با وجود شرايط نسبتا خوب و آماده براي تحصيل هميشه بهانه مي گيرد و به جاي استفاده از شرايط در مقابل خدا و خلق خدا ناسپاس است؟ شما وقتي ليواني آب سرد مي نوشيد وبه فكر خانواده اشك مي ريزيد بهترين صفات انساني در شما تجلي يافته است و اميد آن مي رود كه اين احساس تبديل به دركي عميق از مشكلات همه محرومان و مستضعفان گردد و در آينده اي نه چندان دور با پيمودن مدارج عاليه تحصيلي خدمتگزاري صادق و لايق براي جامعه و خواهران و برادران ايماني خود باشيد. ضمناً جهت راهنمايي انتقال، به نهاد دانشگاه بندرعباس، جناب آقاي تقوي و مسؤول نهاد در دانشگاه بوشهر جناب آقاي دشتي مراجعه نماييد. اميد است با همكاري آنان مشكل شما رفع شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.