مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23016 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اينكه علاقه به جنس مخالف ندارم به يكي از خواهران علاقه اي پيداكرده ام و او راكه مي بينم تاثيري درمن مي گذارد وتصميم دارم بااوازدواج نمايم،چه كنم؟
عفت و پاكدامني و تحفظ شما برتقوا شايسته تحسين و ستايش است. از خداوند بزرگ توفيقات روزافزون و سعادت دنيوي و اخروي شمارا مسألت داريم. نسبت به مسأله اي كه طرح فرموديد نكاتي را متذكر مي شويم: 1- گرايش هاي غريزي و جنسي از نظر رواني در شرايط و اشكال گوناگوني جلوه مي كند. يكي از راه هاي ظهور آن درقالب ارزش هاي پذيرفته شده در فرد است. مثلا جواني كه براي حجاب ارزش قائل است ممكن است نسبت به خواهران محجبه زودتر تمايل غريزي پيدا كند. از اين رو بايد دقيقا هشيار و متوجه گرايش هاي باطني خود بود و توجه داشت كه در بسياري از چنين علائق آن ارزش ها پوسته ظاهرند و در باطن محرك اصلي همان غريزه جنسي است. 2- براي ازدواج تنها درنظر گرفتن يكي دو خصوصيت ممتاز نبايد انسان را بفريبد. بسياري از افراد در چنين دام هايي قرار گرفته و سپس سخت پشيمان شده اند. بلكه دقيقا بايد مسائل روحي و اخلاقي به ويژه اخلاق خانوادگي و فرهنگ تربيتي شخص بررسي شده و توسط افراد كاردان تأييد گردد. 3- در صورتي كه جدا خواستار ازدواج با فرد مزبور هستيد و شرايط را نيز از جهات گوناگون مساعد مي بينيد بهتر است مسأله را با خانوده خود و يا افراد امين و پخته ديگري مطرح نموده و با آنان مشورت كنيد. 4- تأثيراتي كه اشاره كرده ايد ظاهرا غير اختياري است و در صورتي كه از افتادن نگاه شما به ايشان به طور غير اختياري نه نگاه كردن عمدي حاصل شود گناهي ندارد. در عين حال چون اين تأثيرات در صورت عدم كنترل خطر آفرين است لذا دو كار را بايد انجام دهيد: الف) حتي الامكان از ايشان فاصله گرفته و بكوشيد نگاه شما به وي نيفتد. ب) تا آن جا كه ممكن است ميل و علاقه به ايشان را از دل خارج كنيد مگر آن كه واقعا راهي معقول و متعارف به سوي ازدواج شما با ايشان گشوده شود. 5- چنان چه شرايط ازدواج با ايشان فراهم نبود به خداوند منان توكل كنيد اميد است به فضل الهي مورد بهتري براي شما مقدر شده باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.