مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23018 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انساني هستم سست عنصر در بعضي مواقع قدرت تشخيص خوب وبد را ندارم باهربادي مي لرزم ، راهنمايي ام فرماييد؟
تاثير پذيري از محيط امري عادي و طبيعي است و مي توان با تقويت اراده و ايمان در برابر آن ايستاد. بنابراين براي تأثير ناپذيري از محيط و قدرت تميزحق از باطل بيش از هر چيز بايد به تقويت اراده ايمان و نيروي فكري خود بپردازيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.