مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ازدواج با دوست دختر در حالي كه او داراي مريضي خاصي مي باشد، چگونه است؟
اما روابط شما با...؛ رابطه دختر و پسر از ديدگاه اسلام داراي ضوابط و معيارهاي معين و مشخصي است. هرگاه اين معيارها مورد توجه قرار نگيرند آدمي را به عوارضي نامطلوب دچار مي كند. شما با دختري دوست شده ايد كه لابد انتظار دارد شما همسر او شويد و لذا عشق خود را و حتي چه بسا زندگي و آبروي خود را به شما عرضه كرده است. البته او نيز راه خطايي پيموده كه بايد عواقب ناگوار آن را ببيند ولي به هر تقدير اكنون شما به دليل بيماري و يا افراد مشابه شما به دلايل ديگري كه فعلا مجال پرداختن به آن نيست به اين نوع روابط و افراد پشت مي كنند كه عوارض بسيار نامطلوبي از نظر رواني در بر دارد. بنابراين يا شمابايد با آن دختر ازدواج كنيد و و يا تركش نماييد ولي با هيچ يك از دو راه از عوارض لغزش خود در امان نيستيد. به هر حال توصيه ما به شما اين است كه: اولا: روابط خارج از معيارهاي شرعي خود با آن دختر را قطع كنيد و با توبه به درگاه خداوند گذشته را جبران نماييد. ثانيا: به نحو مقتضي و البته بدون اينكه كسي خبردار شود آن دختر را نيز متقاعد كنيد كه اين نوع روابط ناصحيح بوده و به زيان هر دو تمام مي شود. ثالثا: اگر واقعا نيت ازدواج با او را داريد با عزم جزم اقدام نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.