مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23020 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دانشجويم و به خاطر مشكلات اقتصادي از ازدواج خود پشيمانم جهت فايق آمدن براين نوع مشكلات ورسيدن به يك زندگي متعادل مراراهنمايي فرماييد؟
وجود مشكلات اقتصادي در آغاز زندگي آن هم در شرايط كنوني جامعه و پيش از كاريابي امري طبيعي است در عين حال جناب عالي براي فائق آمدن بر مشكلات ذكر شده بايد چند نكته را در نظر گيريد: 1) وضعيت اقتصادي خود را به نحو احسن به همسر خود تفهيم و او را براي پذيرش يك سري مشكلات از نظر روحي آماده نماييد. البته توجه داشته باشيد كه در اين زمينه ره افراط نپوييد و بيش از حد دم از مشكلات نزنيد؛ زيرا موجب دلسردي او از زندگي خواهد شد و در كنار تبيين مشكلات نسبت به آينده نيز اميد بدهيد ولي از اميد كاذب كه بسا توقع آفرين است خودداري كنيد. 2) سطح زندگي خود را متناسب با شرايط اقتصادي موجود تنظيم كنيد و بنا را براين بگذاريد كه زندگي را از صفر شروع نموده و تدريجا بسط و توسعه دهيد. به نظر مي رسد بيش از مشكلات اقتصادي جامعه چيزي كه زندگي را بر بسياري از مردم و بويژه جوانان خواستار ازدواج دشوار ساخته فرهنگ و الگوي مصرف است. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه از آغاز يك زندگي كامل با تأمين همه نيازها داشته باشيم بل مي توان از صفر شروع كرد و يكي يكي بر مشكلات فائق شد. 3) در صورت امكان از وام ازدواج دانشجويي استفاده كنيد. 4) نظر به اينكه تحصيلات شما رو به اتمام است وضعيت شما از بسيار از دانشجويان متأهل سريع تر سامان خواهد يافت لذا شما هم اكنون بايد در جستجوي كار باشيد. البته اگر كار ايده آل خود را نيافتيد هم اكنون مي توانيد به طور موقت فعاليت نازل تري را آغاز نموده و تدريجا به حد مطلوب برسانيد. 5) در صورتي كه فقط مراحل اوليه ازدواج را پشت سر گذاشته ايد مي توانيد كمي تا رسيدن به وضعيت مطلوب تر اين مرحله را طولاني سازيد. 6) در نهايت به خداوند منان اعتماد و توكل داشته باشيد و در كنار آن به جديت و تلاش بپردازيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.