مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23022 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از دانشگاه تا محل خودمان حدود سه ساعت فاصله است و خارج شدن از وطن برايم خيلي ناراحت كننده ودلگير است چه كنم تا بر اين مشكل فايق آيم ؟
در مورد سختي غربت و دوري از وطن: اولا: علم و دانش را بايد درغربت و دوري از وطن جست جو نمود و از فرصت و فراغتي كه در اين شرايط پيش مي آيد استفاده كرد. ثانيا: شما پس از مدتي بالاخره با محيط انس خواهيد گرفت و مشكل شما برطرف خواهد شد. خصوصا با پر كردن اوقات فراغت خود با كارها و برنامه هاي مفيد و سازنده. ثالثا: شما وضعيت خود را باكساني كه براي تحصيل فرسنگ ها از شهر و ديار خود فاصله دارند مقايسه كنيد حتما آرامش خواهيد يافت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.