مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر اسلام درباره ازدواج با دختر عمو چيست ؟آيا از جهت علمي مانعي دارد ؟
از نظر پزشكي هر گونه ازدواجي با اقارب و خويشاوندان منع نگرديده. بلكه افراد و فاميل هايي كه در شرايط فيزيولوژيك ويژه و يا واجد ويژگي ها و گروه هاي خوني خاصي هستند از چنين ازدواج هايي منع گريده اند. بنابراين نه توصيه پزشكان عموميت دارد و نه از ازدواج هايي چون حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) مي توان حكم كلي بر جواز (به معناي صلاح بودن) ازدواج فاميلي به دست آورد. از اين رو چنان چه شما خواستار ازدواج با دختر عموي خويش هستيد بهتر است ابتدا آزمايشات پزشكي لازم را جهت اطمينان به عدم اشكال آن انجام دهيد سپس تصميم نهايي خود را بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.