مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ازدواج من با دختري كه هفت سال با من فاصله سني دارد اشكال دارد؟
ازدواج با تفاوت سني حدود هفت سال در صورتي كه طرفين از جهات فكري اخلاقي تربيتي و... همخواني و همگوني داشته باشند چندان مشكل ساز نيست. بنابراين بهتر است روي جوانب ديگر مسأله بيشتر دقت نموده و با نزديكان و بستگان خود نيز مشورت كنيد. توصيه مي شود براي دستيابي به آگاهي هاي لازم در مرحله پيش از ازدواج كتاب «جوانان و انتخاب همسر» نوشته علي اكبر مظاهري را مطالعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.