مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعد از دو سال كه از عقد ما مي گذرد شوهرم نسبت به من بي علاقه شده و مايل به ازدواج با من نيست و خواسته هايي از من دارد كه منطقي و معقول نيست چه كنم ؟
از اينكه پس از دو سال آشنايي و عقد دو جوان نتيجه اي اين چنين حاصل شده است بسيار متأسف شديم. زيرا در زندگي چيزي تلخ تر از جدايي و طلاق نيست گرچه گاهي نيز بايد داوري تلخ را چشيد. ولي يك نكته براي ما ايجاد سوءال كرده است و آن اين كه دليل تقاضاهاي همسرتان چيست؟ در هر صورت ما از انگيزه هاي شوهرتان خبر نداريم و نمي دانيم چه عواملي كار را به اين جا كشانده است. يك طرفه هم نمي توانيم قضاوت كنيم. ليكن در اين جا چند نكته را يادآور مي شويم: 1- برخي از گفته هاي شوهر شما مانند امكان اختلاط اموال پدرتان با بيت المال به راحتي از نظر شرعي قابل حل است و داراي حكمي روشن مي باشد. يعني هر مالي كه در اختيار كسي مي باشد اگر احتمال وجود حق ديگران در آن برود اين احتمال طبق قاعده فقهي «ذواليد» منتفي است و اصل حلاليت آن مال است. در اين مسأله شوهر شما مي تواند از اهل علم مورد قبول خودش سوءال كند و از نگراني و ترديد رها شود. 2- اينكه از شما خواسته باشد به صورت غلام حلقه به گوش درآييد اگر صريحا چنين چيزي از شما خواسته است بايد با زبان منطقي و استوار او را به تعديل كشاند. ولي اين احتمال هم وجود دارد كه اين سخن تفسير شما از خواسته هاي او باشد. در اين صورت چون ما از مضمون آن خواسته ها دقيقا اطلاع نداريم نمي توانيم چيزي بگوييم. 3- اينكه اكنون چه بايد بكنيد پاسخ مناسب آن وقتي روشن مي شود كه اطلاعات دقيق تر و افزون تري در اختيار ما قرار دهيد. در اين رابطه لازم است به دقت و بدون اندك تعصب و پيش داوري و بدون غلبه احساسات له يا عليه ويژگي هاي روحي اخلاقي و رفتاري خود و همسرتان را بازگو كنيد و دقيقا مطالب زير را روشن سازيد. 1) ايده آل شوهر شما در زندگي چيست و چه گمشده اي دارد كه آن را در شما نمي بيند؟ 2) شناخت پيشين شوهر شما نسبت به جناب عالي تا چه اندازه بوده و از كي و چگونه از شما سرخورده است؟ 3) نقش اطرافيان - اعم از خانواده و نزديكان شما و همسرتان - در اين مسأله چيست و چه تأثيراتي در پي داشته است؟ 4) به نظر خودتان چه راه حل هايي براي مسأله وجود دارد و تا چه اندازه اين راه ها ثمر بخشند؟ 5) شوهر شما از چه كساني بيشتر تأثير مي پذيرد و به طور كلي ميزان انعطاف پذيري وي چقدر است؟ 6) شوهر شما نسبت به چه اموري حساسيت دارد و پاسخ شما نسبت به آنها چيست؟ 7) در نهايت بين او و خودتان تا چه اندازه تفاهم اخلاقي مي بينيد و آيا به يك زندگي گرم و صميمي با ايشان اميد داريد يا نه؟ 8) پيشنهاد اطرافيان شما بويژه والدين در اين رابطه چيست؟ 4- در صورت امكان شوهر خود را راضي كنيد كه او نيز با اين واحد تماس بگيرد و مطالب خود را با دقت كامل بازگويد تا به ياري خداوند با آگاهي هاي دو جانبه بتوان به راه حل مناسبي دست يافت. موفقيت و سعادت دنيوي و اخروي را برايتان آرزومنديم. از اينكه در پاسخ به نامه ما مشروحا مسائل خود را بيان كرده ايد متشكريم. اميد است با توكل به خداوند همين نوشتن ها و جمع بندي ها شما را در يافتن راه صحيح كمك نمايد. در مورد مطالب نامه شما: ايده آلي كه از ناحيه شوهرتان نقل كرده ايد خارج از اصول اسلامي و انساني است و به هيچ روي تن در دادن به آن مصلحت نيست. زيرا تضييع كردن برخي از حقوق انساني و شرعي است. در عين حال اين احتمال نيز وجود دارد كه طرح اين گونه مسائل ناشي از خامي جواني و يا تحت تأثير برخي از گفته هاي اطرافيان باشد كه در اين صورت امكان اصلاح تدريجي وجود دارد. در مجموع ما هنوز احتمال آن كه شما بتوانيد در كنار هم زندگي سالمي داشته باشيد را منتفي نمي دانيم. پيشنهاد: 1- به فرموده قرآن در آيه 35 سوره نسأ : «چنان چه بيم آن داريد كه نزاع و خلاف بين زن و شوهر پديد آيد از طرف كسان مرد و كسان زن داوراني بر گزينيد. پس اگر قصد اصلاح داشته باشند خدا ايشان را بر آن به توافق رساند كه خدا به همه چيز دانا و از همه سرائر آگاه است». بنا بر دستور آيه شريفه يك نفر از خانواده شما و يك نفر از خانواده شوهر براي اخذ تصميم و تبادل نظر پيرامون ادامه يا قطع پيوند بايد با يكديگر مذاكره و تصميم لازم را اتخاذ نمايند لازم به ذكر است كه افراد مزبور بايد متدين خردمند و بصير باشند و عواقب مثبت و منفي مساله را دقيقا بررسي نمايند. 2- اگر حكمين به اين نتيجه رسيدند كه زندگي شما افق هاي روشني دارد و به خوبي مي تواند ادامه يابد در اين صورت با تدابير و توصيه هاي خود و نهادن شروط معقول و مشروعي براي طرفين امور را سامان كنند. در غير اين صورت و اعلام نظر در مورد جدايي شما در پيشنهاد طلاق پيشقدم نشويد و اجازه دهيد تا شوهرتان در اين زمينه اقدام قانوني به عمل بياورد تا در اين مسير يا هشيار گشته و متنبه شود و يا لااقل خسارت اشتباه خود را بپردازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.