مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23054 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ازدواج با دختر خاله كه پدرومادرم موافقند امابعلت كمي رفت وآمشناخت كافي ازاو ندارم،مناسب است؟ شرايط لازم براي انتخاب همسرچيست ؟
مسلما رضايت والدين شما مبتني بر شناختي است كه از وي دارند واين مساله مي تواند احتمال خوب بودن وي براي شما را افزون سازد اما شناخت و رضايت آنان كافي نيست و لازم است خودتان نيز بررسي بيشتري نموده و در صورتي كه احساس كرديد بين شما و او تفاهم اخلاقي برقرار است اقدام نماييد. براي آگاهي بيشتر پيرامون پيش نيازهاي ازدواج به كتاب جوانان و انتخاب همسرنوشته: علي اكبر مظاهري رجوع نما

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.