مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23057 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشكلات فراواني دارم، از جمله ترس از بيان احساسات و نظرات، ضعف اراده و برخوردهاي اجتماعي و زودرنجي، لطفا مرا راهنمايي كنيد.
تقويت اراده امري است ممكن ولي نيازمند جديت و تلاش است. بسياري از افراد علاقه مند به تقويت اراده خويش مي باشند. اما در همين مسأله نيز از خود سستي و بي ارادگي نشان مي دهند و پس از دستيابي به راه هاي تقويت اراده چند صباحي اقداماتي نموده و عقب نشيني مي كنند. آن گاه مي پندارند كه اين راه ها كافي نبوده و در جست و جوي راهي ديگر بر مي آيند در حالي كه اشكال اساسي در سستي ورزيدن خودشان مي باشد. اكنون توصيه اكيد ما بر شما اين است كه اگر جدا خواستار تقويت اراده خويش هستيد بر امور ذكر شده جديت به خرج داده و اندكي در به كار بستن آنها درنگ نورزيد: 1- همه روزه صبح حداقل بيست دقيقه ورزش كنيد. 2- از بيكاري سرگرمي هاي سستي آور پرخوابي و پرخوري جدا بپرهيزيد. 3- هفته اي يك يا دو روز (ترجيحا دوشنبه ها و پنجشنبه ها) روزه بگيريد. 4- نماز شب را به پا داريد حتي اگر در وقت آن بيدار نشديد قضاي آن را به جا آوريد. 5- سحرگاهان يا صبحگاهان هر گاه كه بيدار شديد بي درنگ برخيزيد و از رختخواب بيرون برويد و چنان چه خواب آلودگي مزاحمتان شود از اتاق بيرون رفته و قدري نرمش كنيد تا خواب آلودگي از بين برود. 6- در هر كاري كه از نظر عقل و شرع انجامش را نيكو يافتيد جديت كنيد و هرگز نگذاريد سستي و وسوسه هاي شيطاني مزاحم شود. 7- هرگاه سستي و ضعف به شما روي آورد در برابر آن حالتي تهاجمي به خود گيريد و به سرعت در جهت مخالف آن عمل كنيد. 8- همواره از كارهاي سخت و دشوار استقبال نماييد. 9- در صورت امكان به يكي از ورزش هاي رزمي روآوريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.