مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعد از عقد فهميدم كه شوهرم سيگاري است، از چه راهي مي توانم جلو سيگاركشيدن او را بگيرم؟
در رابطه با ترك سيگار اولين گام آن است كه با زباني منطقي و از سر مهر و عاطفه به ايشان بفهمانيد كه لازم است سيگار را ترك كند و پيش از آن كه او را به چنين باور داشتي برسانيد هر پيشنهادي براي ترك آن آب در هاون كوبيدن است. پس از آن كه به طور جدي او را از اين جهت متقاعد ساختيد و او نيز جدا قبول كرد كه ترك آن لازم است آن گاه مي توانيد در ترك آن او را ياري كنيد. در اين رابطه اولا بايد به او بفهمانيد كه ترك سيگار ساده ترين چيز است و اندكي همت و اراده براي آن كافي است. بويژه ماه مبارك رمضان بهترين زمان براي انجام اين عمل است. ليكن اگر در اين رابطه سرسختي نشان داد از او درخواست كنيد كه در يك زمان بندي نسبتا كوتاه مدت به طور تدريجي آن را ترك كند. مثلا اولين بار تا يك هفته روزي دو سيگار كمتر بكشد و همينطور در هفته دوم روزي چهار سيگار كمتر بكشد. بدين ترتيب در طي يك ماه به كلي مي تواند آن را ترك كند. نكته ديگر آن است كه شما بايد ببينيد بر اساس چه كمبودي او به سيگار روي آورده است و حتي الامكان سعي كنيد جايگزيني براي آن پيدا كنيد. به نظر مي رسد مهرباني و دل ربايي شما براي وي نقشي سازنده و مفيد خواهد داشت. برعكس حساسيت هاي تند و شديد موجب واكنش منفي و تدريجا باعث سرسختي بيشتر خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.