مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23060 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:42

كفو بودن در ازدواج يعني چه؟
كفو از نظر لغت يعني همتا و برابر در موضوع ازدواج كفو يعني شخصي كه همتا و مناسب براي طرف ديگر باشد. در اعتبارات اجتماعي و فرهنگ عمومي جامعه نوعا افرادي را كه از نظر خانوادگي دانش ثروت موفقيت اجتماعي با يكديگر نزديك باشند را كفو يكديگر مي دانند. ولي از نظر معارف اسلام و روايات ما ثوره از اهل بيت و نيز سيره پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) تنها چيزي كه كفويت را احراز مي نمايد ايمان است لذا پيامبر خدا جوبير كه مردي سياه پوست و فقير بود را به « دلفار » دختر زيادبن لبيد تزويج نمود و فرمود : المو من كفو للمو من والمسلم كفو للمسلم» بحار، ج 22، ص 117) مرد مومن همتاي زن مو من و مرد مسلمان همتاي زن مسلمان است. بنابر اين آنچه كه در ازدواج بايد مورد نظر باشد كفويت در ايمان و اعتقاد است و امور ديگري در موضوع كفويت از نظر اسلام دخالتي ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.