مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23061 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيوه هاي موفقيت در تحصيل و جبران عقب ماندگي تحصيلي چيست؟
مشكلاتي كه در نامه خود مطرح كرده ايد چند بخش است : 1- مشكل افت تحصيلي و بي نظمي در كار تحصيل 2- عصبي بودن و خودخوري 3- اعتماد به نفس 4- بي حوصلگي. مجموعه اين مشكلات در ارتباطي عميق با يكديگر هستند. بي حوصلگي و عصبي بودن موجب افت تحصيلي شما گرديده و در نتيجه اعتماد به نفس خود را نيز از دست داده ايد و در عكس العملي متقابل هر روز احساس مي كنيد كه بيشتر عقبگرد نموده ايد. مسلما خصوصيات پديد آمده در شما ريشه هايي در درون و برون شما دارد كه بررسي همه جانبه آن نيازمند اطلاعات بيشتر و فرصت مناسب تر است. آنچه كه اكنون در اين مختصر مي گنجد برخي مسائل فكري و دروني شماست كه قابل حل است. جمله معروفي از برخي دانشمندان نقل شده كه: «فكر خود را عوض كن دنيا عوض مي شود». به نظر مي رسد مشكل شما نيز در همين نكته نهفته است. شما خود را شكست خورده مي پنداريد و همه چيز را نيز تمام شده مي انگاريد ولي حقيقت اين نيست؛ شما نه شكست خورده ايد و نه دنيا به پايان رسيده است. شما دريايي بيكران از استعداد هستيد كه خداوند در اختيار شما گذاشته است ولي با تصوراتي مهمل مي خواهيد آن را به كار نگيريد و از آن بهره كافي نبريد. چرا بايد دانشجويي كه در رشته اي خوب پذيرفته شده و اكنون شرايطي براي او فراهم است كه بسياري غبطه آن را مي خورند احساس شكست نمايد. آيا مي دانيد كه اندوه گذشته را خوردن هيچ خبري جز حسرت در پي ندارد؟ چرا آينده را نمي نگريد؟ چرا با انديشه كردن به پيشرفت تحصيلي و ابتكار و خلاقيتي در كار خود به آينده اي روشن فكر نمي كنيد؟ شما كه مشكل را خوب تشخيص داده ايد چرا به برنامه ريزي درسي و تحصيلي و استفاده از روش هاي مناسب نمي پردازيد؟ مي دانيد كه فرصد بسيار كوتاه است و راه بسيار دراز پس در عوض تسامح و اندوه روزگار گذراندن بيدار شويد و بدانيد كه كليد همه موفقيت در همين يك كلمه است. شما بايد بتوانيد بر شخصيت خود فايق آييد و خود را بسازيد نه اينكه از افكار و انديشه هاي بازدارنده منفعل گرديده و از فكر سازندگي و پيشرفت غافل گرديد. اميد است با به كار بستن توصيه هاي زير بتوانيد هر چه زودتر بر خويشتن فائق آييد و با شناخت استعدادها و توان خود به سرعت راه پيشرفت را طي نماييد. الف - در زمينه روحي و رواني : 1- به عبادات بخصوص نماز و به جا آوردن آن در اول وقت متعهد شويد. 2- تلقين شكست خوردگي را از خود برانيد و در مواقع مناسب كه در آرامش قرار داريد اين جملات را با خود زمزمه كنيد: من هيچ چيز از ديگران كم ندارم و قادر خواهم بود گذشته ها را جبران كرده و پيشرفت مناسبي داشته باشم. 3- به ورزش هاي مناسب و برنامه ريزي شده بپردازيد. ب - در زمينه درسي : 1- يك برنامه مناسب و دور از افراط و تفريط جهت مطالعه دروس و پرداختن به آنها طراحي كنيد. 2- دائما برنامه را بوسيله گزارش روزانه از خود كنترل نماييد. 3- هر شب فرصتي را براي كنترل كردن كار روزانه و ميزان عمل به برنامه و تخلف از آن اختصاص دهيد. 4- نتيجه گزارش را به صورت مثبت و منفي در آورده و در موارد تخلف خود را تنبيه كنيد؛ مثلا اگر روزي از برنامه تخلفي داشته ايد روز ديگر خود را از تفريح محروم كنيد. 5- سعي كنيد دوستي درس خوان براي خود پيدا كنيد و درس ها را با او مباحثه كنيد (يعني براي يكديگر درس را بازگو و تفهيم نماييد). 6- از دوستاني كه موجب خراب شدن برنامه ها مي شوند پرهيز نماييد. 7- در همه اين موارد از خداوند متعال مدد طلبيد و هيچ گاه از دعا به درگاه او براي توفيق غافل نشويد. 8- كتاب هاي زير را مطالعه كنيد: 1- «رمز پيروزي مردان بزرگ» جعفر سبحاني 2- «قدرت فكر» مورفي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.