مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23062 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رفتار پدر و مادر و برادرانم در خانه با من سبب تندخوئي و عدم اعتمادبه نفس و تنفر از خانواده شده است چه كنم ؟
تحليل هر فرد از شخصيت خود و بررسي علل و عواملي كه موجب تكوين آن گرديده است كاري شايسته و ارزنده و گامي در جهت شناخت خود است كه مقدمه همه كمال ها و راه تحصيل سعادت مي باشد. شناخت رفتارها و ارزيابي آن و بررسي علت هاي آن گامي مثبت در راه اعتلاي اخلاقي و رشد است. شما نيز در اين راه گام برداشته ايد و ريشه مشكلات خود را در تربيت خانوادگي يافته ايد و به نظر مي رسد كه قضاوتي واقع بينانه در اين مورد داريد. ولي حال بايد چه كرد؟ بسياري از جوانان و بلكه عموم افراد جامعه يك چنين مشكلي دارند؛ يعني برخي از مشكلات اخلاقي و روحي آنان ريشه در تربيت و خانواده آنها دارد. روش صحيح برخورد كدام است؟ آيا تنها بايد به محكوم كردن خانواده بسنده نمود و چون آنان اين چنين تربيت كرده اند ما نيز آن چنان باشيم؟! انسانيت انسان به آزادي و اختيار اوست. اكنون كه شما مشكل را يافته ايد و شناخته ايد بايد همين شناخت را پايه ايجاد تغييرات در اخلاق و رفتار خود قرار داده و بتوانيد خود را آن گونه كه شايسته است بسازيد. طبع آسوده طلبي آدمي ممكن است با توجيهاتي او را از حركت باز دارد؛ همين كه هر چه تقصير است برگردن گذشتگان بيندازيم كه اگر پدر من آن چنان و مادرم آن چنين و لابد جدا و پدر جدا به گونه اي ديگر بودند من هم چيز ديگري بودم نوعي از همين تنبلي دروني انسان است. پس بايستي بيدار شد و در رفع اين نقيصه كوشيد. * اما برخورد با خانواده؛ شما بايد با رفتار صحيح و اخلاق خوب سعي كنيد آنان را اصلاح نماييد. اگر شما عزم اصلاح داشته باشيد و برنامه ريزي كرده و روشي صحيح نيز براي آن پيدا كنيد حتما موفق خواهيد شد و خداوند در اين راه شما را كمك خواهد كرد. بنابراين: اولا انتظار خود را از خانواده در حد مقدورات و توان آنان در نظر بگيريد. ثانيا با اخلاق صحيح و روي خوش و نصيحت دوستانه سعي در اصلاح خانواده داشته باشيد. ثالثا از هر گونه برخورد خشن كه آنها را از شما دور مي كند پرهيز كرده و با گفتاري نرم و منشي بزرگوارانه در اصلاح آنان بكوشيد. رابعا ؛ سعي كنيد با روحيه مثبت به خانواده خود نگاه كنيد؛ زيرا اگر با بدبيني و يا س با آنان برخورد نماييد طبيعي است كه اين روحيه در شما تقويت خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.