مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23063 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در هر سال در فصل بخصوصي دچار كمرويي مي شوم راه درمان چيست؟
بعيد نيست اين مساله مربوط به تغييرات آب و هوايي باشد بويژه آنكه در چنين فصلي تغييرات مكرر آب و هوايي باعث بروز سرماخوردگي و كند شدن فعاليت هاي دماغي و سستي و خواب آلودگي در روز مي شود. از اين رو اگر بتوانيد براي خود شرايط نسبتا تغيير ناپذيري فراهم نماييد وضعيت مطلوب تري خواهيد يافت. البته محتمل است كه به جهت مسائلي كه در اين فصل در سال هاي گذشته براي شما پيش آمده موجب بروز اين حالت شده باشد كه نياز به مقداري تجزيه و تحليل و روان كاوي دارد و البته قابل درمان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.