مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23108 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان مطالعه اي خوب و مفيد داشت؟
مطالعه خوب و مفيد وابسته به امور مختلفي است از جمله: 1- زمان مناسب بويژه مطالعه متون دشوار بايد در زماني باشد كه انسان بيشترين نشاط را دارد ولي خواندني هاي تفريحي يا اخبار و... مي تواند در مواقع خستگي نيز انجام گيرد. 2- مكان مناسب از جهت داشتن نور كافي، بي سر و صدا و فاقد هر چيزي كه حواس را پرت مي كند مانند: تابلوهاي هنري، ريخت و پاش وسايل شخصي، درجه حرارت نامناسب و ... . 3- استفاده از لوازم كمك آموزشي مناسب. 4- نشاط روحي رواني و سلامت جسمي. در اين رابطه نرمش صبحگاهي كمك شاياني به شما مي كند. 5- تناسب متن مورد مطالعه با سطح فكر و نياز. 6- تنظيم وضعيت مانند رعايت فاصله و نشستن به گونه اي كه كاملا بر متن مسلط بوده و پرهيز از لميدن. 7- داشتن شيوه و متدي براي فهم بهتر متون. در اين رابطه به توضيحات ذيل توجه نماييد: بندشناسي : جا نمايه اصلي، نگارش هاي بندها (پارگراف ها) مي باشند و كسي كه به مطالعه متون مي پردازد اگر شناخت درستي از بندها نداشته باشد تا حدي سرگردان مي شود و كمتر يا ديرتر به درك مطلب اصلي مي رسد. بنابراين اول بايد بدانيم يك بند از چه عناصر و مؤلفه هايي تشكيل شده تا به سرعت بتوانيم مطالب لازم را از دل آن بيرون كشيده و پيامش را دريافت كنيم. هر بند مشتمل بر يك موضوع يا عنوان اصلي (Main Topic Sobyect) است كه تمام بند پيرامون آن سخن مي گويد. البته بندها از نظر كيفيت داراي اقسام مختلفي از قرار ذيل است: (1) توصيفي (Discriptire) : بندهايي كه به شرح و بيان ويژگي ها، اوصاف و خواص موضوع مي پردازند. (2) تحليلي (Analytic) : بندهايي كه به تجزيه و تحليل موضوع اصلي و مؤلفه ها و عناصر تشكيل دهنده آن مي پردازد. (3) تعليلي (Causal) : بندهايي كه به بيان علل و عوامل و شرايط پيدايش موضوع مي پردازند. در راستاي مسأله فوق ممكن است يك بند شامل چند موضوع فرعي (Subtopics) باشد كه همه آنها در ارتباط با موضوع اصلي مي باشند و مطالعه كننده بايد مواظب باشد كه بين موضوع اصلي و موضوعات فرعي خلط نكند و ذهن خود را به انحراف نكشاند. مثلا ممكن است شما دريك بند علل ترافيك تهران را مطالعه نماييد. در اين جا موضوع اصلي ترافيك تهران و نوع قضيه از قسم سوم است و موضوع مذكور مانند محوري است كه تمام مطالب ديگر گرد آن مي چرخد. آن گاه در لابه لاي مطالب زياد و با شرح و تفصيلات و تمثيلات متعدد ممكن است شما سه موضوع را پيدا كنيد كه هر يك موضوعي فرعي و در رابطه با موضوع اصلي هستند و آنها عبارتند از: 1) كثرت ماشين،2) بي نظمي در رانندگي،3) عرض كم خيابان ها. سه مطلب فوق چه بسا به اين صراحت و وضوح بيان نشده و در لا به لاي جمله هاي مختلف پيچيده شده باشد ولي مطالعه كننده بايد بكوشد با سرعت هر چه تمام تر اين مطالب را از لا به لاي حرف هاي پراكنده بر كشد و در ذهن خود يا بر صفحه كاغذ ترسيم نمايد. آن گاه با خواندن آن به راحتي مي تواند از موضوع اصلي به فرعي مطالب را خلاصه و دسته بندي نمايد. مثلا به شكل زير: علل ترافيك تهران: 1) كثرت ماشين،2) بي نظمي در رانندگي،3) كم عرض بودن خيابان ها. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه بندهاي كتاب ها و مقالات در بيان مطالب خود از شيوه واحدي پيروي نمي كنند و از نظر روش نيز به سه دسته تقسيم مي گردند: 1- برخي ابتدا به شرح توصيف يا تعليل پرداخته و موضوع اصلي را در آخر بند به صورت نتيجه گيري شده بيان مي كنند. 2- برخي از آنها موضوع اصلي را به صورت تيتر يا جمله كوتاهي در اول بند ذكر نموده و سپس به توصيف يا تحليل و تعليل آنها مي پردازند و به دنبال آن موضوعات تبعي را مي آورند. 3- برخي ممكن است در لا به لاي عبارات آن هم به صورت تلويحي و نامصرح به موضوع اصلي اشاره كنند. بنابراين كليد فهم يك متن شناخت بندهاست و كليد شناخت بندها نيز به دست آوردن موضوع اصلي و سپس موضوعات فرعي و كيفيت نسبت و رابطه آنها با يكديگر؛ يعني، شناخت ماهيت و چگونگي بند از نظر توصيفي تحليلي يا تعليلي بودن است. در پي توضيحات فوق پيشنهاداتي تقديم مي گردد. لازم است با جديت تمام برنامه زير را به مدت سي روز اجرا نماييد: 1- در هر روز يك ساعت را براي مطالعه طبق برنامه پيشنهادي اختصاص دهيد. 2- متني متناسب با سطح درك و آگاهي خود براي مطالعه انتخاب نماييد. 3- زمان مطالعه به گونه اي باشد كه بيشترين نشاط را دارا باشيد ترجيحا صبح زود بهتر است. 4- مكان مطالعه داراي ويژگي هاي زير باشد: الف) نور كافي، ب) دور از سر و صدا و رفت و آمد ديگران، ج) فاقد هرگونه عاملي كه مانع تمركز حواس شود. 5- وضعيت خود را به گونه اي تنظيم نماييد كه بر متن مورد مطالعه كاملا مسلط باشيد. مثلا در حال خوابيده يا لميده يا تكيه به چپ و راست مطالعه نكنيد و فاصله لازم را نيز رعايت كنيد. 6- يك مداد و يك دفتر (بدون پاك كن زيرا اصل بر آن است كه اشتباه نكنيد و چيزي را پاك نكنيد) در كنار خود بگذاريد. 7- رأس ساعت معين مطالعه را شروع و با سرعت هرچه تمام تر يك صفحه از كتاب را مطالعه نماييد. 8- پس از اتمام صفحه بلافاصله كتاب را ببنديد (هرگز نگاه دوباره بر مطلب نكنيد و به آن صفحه مراجعه نكنيد) و به سرعت مطالب اصلي متني را كه خوانده ايد با مداد در دفتر ياد داشت نماييد و اگر در مطلبي گير كرده و يادتان نيامد يا احساس كرديد كه آن را نفهميده ايد اعتنا نكنيد و رد شويد و چنان كه تذكر داده شد هرگز به متن مراجعه مجدد نكنيد. زيرا از اول ميزان دقت و قدرت فراگيري ذهن شما را كاهش داده و با اين كار ضربه بزرگي به خود زده ايد. 9- سپس صفحه دوم را شروع و به ترتيب 7 و 8 با سرعت هرچه تمام تر ادامه دهيد و حتي الامكان روي هيچ مطلبي درنگ نورزيد حتي اگر آن را نفهميد؛ زيرا سرعت مطالعه تدريجا موجب سرعت فهم و ياد گيري مي شود و بر عكس درنگ در آن ذهن را كند و تنبل بار مي آورد. اين برنامه را يك ساعت ادامه دهيد. 10- در آخر تعداد صفحاتي كه مطالعه نموده ايد را يادداشت كنيد. 11- در هر روز بر سرعت خود در مطالعه و نوشتن آنچه فهميده ايد نسبت به قبل بيفزاييد. 12- در پايان سي روز نتيجه و كيفيت كار و ميزان گسترش فهم و مقدار سرعت افزون شده را گزارش نماييد. علاوه بر آنچه گذشت يك دوره آموزش تند خواني براي شما بسيار مفيد و لازم است. زيرا هرچند مطالعه متون علمي نيازمند دقتي افزون بر ديگر متون است. ليكن تندخواني سرعت فراگيري ذهن، تمركز حواس و قدرت و سرعت ديد را بيشتر مي سازد و هر اندازه در اين زمينه بيشتر تمرين كنيد موفقيت افزون تري در دروس و مطالعات خود كسب خواهيد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.