مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23109 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

در امر ازدواج مشكلاتي دارم و از طرفي مانع ازدواج خواهرانم هستم، چه بايدبكنم؟
اميدواريم مشكل ازدواج شما به مدد خداوند، برطرف شده و ان شاءاللَّه موردي مناسب براي ازدواج با شما، پيدا شود. خواهر گرامي! اگر مشكل مطرح شده درباره ازدواج شما روشن تر بيان مي شد، شايد راهنمايي هاي مناسب تري صورت مي گرفت؛ ولي به طور كلي: اولاً، ازدواج شما دير نشده است و شما به هيچ وجه نبايد فكر كنيد كه به خط آخر رسيده ايد و هيچ راهي براي ازدواج شما وجود ندارد. اين توهم نه تنها واقعيت ندارد؛ بلكه به صلاح شما نيز نيست؛ چرا كه آدمي آن گونه رفتار مي كند كه فكر مي كند و اگر تفكر شما نفي ازدواج و اعتقاد به عدم آن باشد، طبيعي است كه آگاهانه و يا ناخودآگاه، به مقتضاي چنين انديشه اي عمل خواهيد كرد. بنابراين در مرحله اول تفكر و بينش خود را در اين مورد تغيير دهيد. ثانياً، اگر خواهرانتان خواستگاراني دارند و تنها شما مانع شمرده مي شويد، به صراحت اعلام كنيد كه آنان منتظر شما نباشند و از طرف مردم هم نگران نباشيد؛ چون دروازه ها را مي توان بست؛ اما حرف مردم هيچ گاه پايان ندارد. پرداختن و ترتيب اثر دادن به آن نيز معقول نيست. بنابراين اگر براي خواهرانتان خواستگاراني وجود دارند، شما براي رضايت خداوند چنين كاري را انجام دهيد؛ خداوند نيز خود جبران خواهد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.