مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يك عادتي از زمان كودكي در من مانده كه در آخرين ساعت هاي امتحان دچارانزال مني مي شوم. مرا راهنمايي نماييد.
اين موضوع كه گفته ايد جاي نگراني ندارد و لازم نيست خود را دچار اضطراب روحي كنيد. البته ممكن است در ناخودآگاه شما اين كلمه يادآور موضوعي در كودكي و يا خيال و رؤيا باشد كه در ذهن تداعي مي شود و چنين احساسي به شما دست مي دهد. گفتني است كه در سنين شما غدد فوق كليه و غدد جنسي فعال هستند و ممكن است دچار اختلال بشوند و نتيجه آن به صورت هاي ريزش بي اختياري ادرار يا آنچه گفته ايد باشد؛ اما جاي نگراني نيست و براي مشكل احتمالي در آينده چند كار انجام دهيد: 1- كارهاي فردا را تنظيم نموده و پيوسته و منظم انجام دهيد. 2- مدتي يك سير را نصف كرده و هر روز ميل كنيد. اگر سير را دوست نداريد، از قرص سير استفاده كنيد. 3- در حمام از آب ولرم استفاده نماييد (در فصول مناسب با آب سرد استحمام كنيد). 4- بعضي از ساعات گلوله اي خمير مانند را در مشت گرفته و ورز دهيد. 5- عمل به دستورات زير نيز مفيد مي باشد: - زرده تخم مرغ، 1 عدد. - پودر زنجبيل، 1 قاشق. - عسل 1 قاشق، هر سه را در استكان مخلوط نموده و آن را در هر روز ميل نمائيد. - روزي ده عدد پسته و نيم سير كشمش سياه (مويز) و يك ليوان شير و بيست عدد خرما نيز تناول كنيد. ان شاءاللَّه با ازدواج به طور كلي اين مسائل پايان مي يابد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.