مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23128 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شرايط يك همسر ايده آل و مناسب از نظراسلام چيست؟
ازدواج، يكي از مهم ترين پديده هاي زندگي انسان است و در پيشرفت و تعالي و يا در سقوط و ركود فضيلت هاي او نقش بسيار مهمي دارد. از اين كه به فكر تحقيق درباره شرايط همسر آينده خود افتاده ايد، بسيار خرسند شديم. در متون اسلامي شرايطي جهت همسر مناسب بيان شده كه مهم ترين آنها عبارت است از: 1- دين داري، 2- داراي ولايت اهل بيت(ع)، 3- اصالت خانوادگي، 4- داراي كمالات انساني، 5- حيا پيشه و خجول، 6- اخلاق خوش، 7- عدم حماقت، 8- وجود تمايل قلبي طرفين جهت ازدواج با يكديگر، 9- زيبايي، 10- عدم فاميلي نزديك (با وجود آزمايش هاي ژنتيكي قبل از ازدواج اين شرط توضيح ديگري پيدا مي كند)، 11- هم سطح بودن (كفو). گرچه بعضي از اين عنوان ها را مي توان از بعضي ديگر فهميد، ولي به جهت اهميت آن، به صورت جداگانه در روايات ذكر گرديده است تا نشان از اهميت ويژه آن داشته باشد؛ مانند ولايت اهل بيت پيامبر اكرم(ص) كه دين داري مي تواند مشخص كننده اين ويژگي نيز باشد. گفتني است كه هر يك از اين موارد، نياز به شرح و توضيح دارد كه در اين مختصر نمي گنجد. از اين رو سعي كنيد با علما و كارشناسان و افرادِ با تجربه در اين زمينه، مشورت كنيد؛ مخصوصاً شرط يازدهم (هم سطح بودن) كه از دقت فراواني برخوردار است؛ زيرا چه از نظر شرعي و عقلي و چه از نظر تجربه، ويژگي كُفو بودن مي تواند نقش مؤثر و فراواني در فراهم آوردن يك زندگي مطلوبي همراه با لذت و آرامش و ايجاد حداكثر توافق بين دو طرف، ايفا كند. دختر و پسر هر چه بيشتر از نظر سطح تديّن، فرهنگ خانوادگي، قيافه، تحصيلات و امكانات مالي به هم نزديك باشند، بهتر مي توانند يكديگر را درك كنند و فضاي مطلوب توأم با توافق براي خويش ايجاد نمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.