مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23129 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در هنگام درس خواندن تمركز حواس ندارم چگونه مي توانم اين مشكل را درمان نمايم؟
براي درمان اين مشكل لازم است تمرين تمركز حواس نماييد. براي اين كار روش هاي متفاوتي وجود دارد از جمله ورزش هاي جمعي. در عين حال به نظر مي رسد يكي از بهترين راه ها شيوه اي است كه حضرت امام خميني (ره) در «كتاب آداب الصلاه» پيرامون حضور قلب در نماز آورده اند. توضيح آن كه: پرنده خيال چكاوكي را مانند است كه هردم بر شاخساري مي پرد و قرار و آرامي ندارد ولي با تمرين پياپي مي توان آن را رام ساخت و در اختيار اراده ضبط نمود. تمريني كه در نماز مي توان انجام داد اين است كه از آغاز نماز انسان بناي جدي بر اين بگذارد كه تمام توجه خويش را به خداوند بزرگ معطوف دارد و هرگزبه غير او نينديشد. آن گاه اگر افكار ديگر به ذهن او آمد بلافاصله آن را از ذهن خارج ساخته و متوجه خداي خويش كند. در اين روند ممكن است چند روزي انسان گرفتار حواس پرتي شود ولي اگر به هنگام يادآوري سريعا خيالات واهي را خارج سازد پس از چند صباحي پرنده خيال رام مي شود. اكنون در صورتي كه شما به مدت يك ماه به طور جدي چنين كنيد تا حد زيادي قدرت ضبط خواطر پيدا خواهيد كرد. براي اين كار پيشنهادهايي تقديم مي گردد. لازم است با جديت تمام برنامه زير را اجرا نماييد: 1- در هر روز يك ساعت را براي مطالعه طبق برنامه پيشنهادي اختصاص دهيد. 2- متني متناسب با سطح درك و آگاهي خود براي مطالعه انتخاب نماييد. 3- زمان مطالعه به گونه اي باشد كه بيشترين نشاط را دارا باشيد ترجيحا صبح زود بهتر است. 4- مكان مطالعه داراي ويژگي هاي زير باشد: الف) نور كافي، ب ) دور از سر و صدا و رفت و آمد ديگران، ج ) فاقد هرگونه عاملي كه مانع تمركز حواس شود. 5- وضعيت خود را به گونه اي تنظيم نماييد كه بر متن مورد مطالعه كاملا مسلط باشيد. مثلا در حال خوابيده يا لميده يا تكيه به چپ و راست مطالعه نكنيد و فاصله لازم را نيز رعايت كنيد. 6- يك مداد و يك دفتر (بدون پاك كن زيرا اصل بر آن است كه اشتباه نكنيد و چيزي را پاك نكنيد) در كنار خود بگذاريد. 7- رأس ساعت معين مطالعه را شروع و با سرعت هرچه تمام تر يك صفحه از كتاب را مطالعه نماييد. 8- پس از اتمام صفحه بلافاصله كتاب را ببنديد (هرگز نگاه دوباره بر مطلب نكنيد و به آن صفحه مراجعه نكنيد) و به سرعت مطالب اصلي متني را كه خوانده ايد با مداد در دفتر ياد داشت نماييد و اگر در مطلبي گير كرده و يادتان نيامد يا احساس كرديد كه آن را نفهميده ايد اعتنا نكنيد و رد شويد و چنان كه تذكر داده شد هرگز به متن مراجعه مجدد نكنيد. زيرا از اول ميزان دقت و قدرت فراگيري ذهن شما را كاهش داده و با اين كار ضربه بزرگي به خود زده ايد. 9- سپس صفحه دوم را شروع و به ترتيب 7 و 8 با سرعت هرچه تمام تر ادامه دهيد و حتي الامكان روي هيچ مطلبي درنگ نورزيد حتي اگر آن را نفهميد؛ زيرا سرعت مطالعه تدريجاً موجب سرعت فهم و يادگيري مي شود و بر عكس درنگ در آن ذهن را كند و تنبل بار مي آورد. اين برنامه را يك ساعت ادامه دهيد. 10- در آخر تعداد صفحاتي كه مطالعه نموده ايد را يادداشت كنيد. 11- در هر روز بر سرعت خود در مطالعه و نوشتن آنچه فهميده ايد نسبت به قبل بيفزاييد. علاوه بر آنچه گذشت يك روز آموزش تند خواني براي شما بسيار مفيد و لازم است. زيرا هرچند مطالعه متون علمي نيازمند دقتي افزون بر ديگر متون است. ليكن تندخواني سرعت فراگيري ذهن، تمركز حواس و قدرت و سرعت ديد را بيشتر مي سازد و هر اندازه در اين زمينه بيشتر تمرين كنيد موفقيت افزون تري در دروس و مطالعات خود كسب خواهيد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.