مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23131 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در بعضي مواقع انسان نسبت به خواندن قرآن بي ميل مي شود؟
الف) روح انسان داراي حالات خاصّي است گاهي از شادابي و نشاط برخوردار است و گاهي هم خسته مي شود. ازاين رو سفارش شده كه خودتان را در عبادات - اعم از واجب و مستحب - خسته نكنيد. و در قرآن خواندن نيز هرگاه ديديد حال قرائت نداريد، نخوانيد. ب) آنچه باعث بي ميلي روح انسان به عبادت و توجه به خدا مي شود گناه است و هر چه روح از آلودگي گناه و يا خوردن غذاهاي حرام دور باشد، اقبال به عبادت بيشتر مي شود. ازاين رو حالات خودتان را مورد بررسي قرار دهيد. اگر ديديد حالتان براي دعا و قرائت مساعد است، همان وقت به تلاوت قرآن و ساير عبادات بپردازيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.