مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23133 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در رشته ء مامايي تحصيل مي كنم. مدتي است نسبت به اين رشته بي علاقه شده ام،مرا راهنمايي نماييد.
سرخوردگي شما از رشته تحصيلي ناشي از شرايط محيطي است، ليكن اين را بدانيد كه با تغيير رشته هيچ چيز عوض نمي شود و پس از چند صباحي با واقعيات ديگري برخورد مي كنيد كه موجب مي شود تابلوي زيبايي كه از رشته الهيات در ذهن خود ترسيم كرده ايد بشكند و همين وضع موجود پديد آيد. چه بسا موقعي كه مي خواستيد رشته موجود را آغاز كنيد نيز همين تابلوي زيبا را در ذهن داشتيد، ولي اكنون يكسري امور موجب وازدگي شما شده است. اكنون چاره كار چيست؟ به نظر مي رسد بهترين راه اين است كه شما تحت تأثير محيط قرار نگيريد و همواره خود را براي رويارويي با مشكلات، ناهمواري ها و ناملايمات آماده كنيد، مسلماً در هر رشته و هر دانشگاهي مشكلات خاصي وجود دارد، ليكن بايد با همه اينها برخورد منطقي داشت؛ يعني، اولاً بايد تحت تأثير نكات منفي محيط قرار نگرفت. ثانياً در حد منطقي جهت بهبود آن تلاش كرد. ثالثاً مواظب بود كه آن امور انسان را از هدف و پيشرفت باز ندارد. مسلماً رشته شما براي خدمت به جامعه بسيار مفيد است، بنابراين با جديت و اشتياق هر چه بيشتر به آن ادامه دهيد و با استمداد از عنايات الهي بكوشيد كه همواره فردي مفيد و خدمتگزار براي جامعه باشيد. در ضمن سعي كنيد در برنامه هاي ديني و فعاليت هاي گروهي و جمعي نيز فعال شويد و در مراسم ديني شركت فعال داشته باشيد. اين مسأله علاوه بر پاداش زيادي كه دارد در تقويت روحيه شما نيز كه فردي مذهبي هستيد بسيار مؤثر است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.