مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23173 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چگونه مشكل نياز به ازدواج را با لزوم دوره سربازي حل كنم؟
ازدواج و پاكي دانشجوي محترم از آنجا كه شما كليد حل تمام مشكلات را تأمين مالي و برخورداري از سرمايه و ثروت مي دانيد بايد آدم محروم از مال و پول را هيچ و پوچ شماريد و آن را تا سرحد يك طفل 5 يا 6 ساله تنزل دهيد كه در همه نيازهاي خود چشم اميد به دست ديگران دارد در حالي كه در فرهنگ اسلامي و قاموس انساني چنين انديشه اي هرگز جايگاه نداشته و كاملا مطرود است حال شما به عنوان يك دانشجوي مسلمان و فرد تحصيل كرده چگونه مي فرمائيد «هنوز مانند يك پسر بچه شش ساله يا كمتر محتاج جيب پدرم هستم چگونه با اين...» آيا به عقيده شما تمام افراد سرمايه دار متولد شده اند و شما تهيدست بدنياآمده ايد؟ تمام انسانها بي نياز از جيب پدرشان چشم به دنيا گوشدند ولي شما در حالي كه دست در جيب پدرتان داشتيد پا به اين دنيا نهاده ايد؟ پاسخ واضح است كه هر شخصي خود با تلاش فردي خويش سرمايه به كف آورده است و از نظر مالي فكري و اجتماعي سرمايه كسب كرده است و در اين ميان شما نيز بايد با تلاش خود نيازهاي مالي خويش را برآورده سازيدو اگر تخصصي داريد از مسير تخصص و الا هر كاري در توان شما هست همان وسيله كسب روزي و تأمين زندگي شما است پس ترديد به خود راه ندهيد ودر حد توان و ميزان تخصص خويش كار كنيد تا توانمند گشته و سرمايه به كف آوريد. تا امروز عزت خود را دستخوش اراده ديگران نبينيد. عزيز دل از جمله تعارضات آشكار در كلام شما آن است كه از يك سو خود را نيازمند وتهيدست مي دانيد ولي از جانب ديگر آرزوها و آمال دنيوي بلند و توقعات ايده ال داريد. مگر بايد در اول زندگي همه وسائل اعم از وسائل ضروري رفاهي جملگي فراهم باشد؟! با تلاش خود ابتدا ضروريات را تهيه و تدارك كنيد و بعد از آن ازدواج نمائيد و آنگاه در صدد تهيه وسائل رفاهي برآئيد. و اين را بدانيد كه قدرت بازو تن سالم و همت بلند سرمايه زندگي هر انسان غيرتمند است و شما اين سرمايه را در حد ايده ال داريد. نيروي جواني مقتدرترين نيرو و همت جوان بلندترين همت انسانهاست و اگر كسي با وجود اين سرمايه شكوه نمايد مشخص مي شود كه هنوز خود را نشناخته است و از سرمايه اي كه در اختيار دارد خبر ندارد و غافلانه زندگي مي كند ودر كنار آب تشنگي مي كشد. لذا دوست عزيزم آستين همت بالا و دامن تلاش بر كمر زن و با يك يا علي مدد به سراغ كار و تلاش برو و در كنارتحصيل مسير معاش را نيز هموار ساز. كه خداوند ياور غيرتمندان پاك سرشت است. برادر عزيز اگر توان و يا فرصت كار در كنار تحصيل فراهم نيست و ازطرفي نيروي شهوت شما را تهديد مي كند و احتمال دارد به گناه مبتلا شويد و پاكي را از شما بربايد و ازدواج براي شما واجب گشته است در اين به تدابير زير عمل كنيد: 1- با بكارگيري دستورالعملهاي زير قدرت شهوت راتحت كنترل در آوريد كه كنترل شهوت نه تنها در زمان تجرد بلكه حتي در زمان تأهل نيز مطلوب است و خود موجب موفقيت هاي روز افزون مي گرددA :: از خوردن غذاهاي پرچرپ خودداري نمائيدB .: شكم خود را هرگز از غذا پر نسازيد بلكه قبل از سير شدن از خوردن دست بشوئيدC .:سعي كنيد روزه مستحبي بگيريد و يا در صورت عدم قدرت روزه تربيتي را فراموش نكنيد به اين ترتيب كه ميزان غذا را كاهش تعداد وعده هاي غذا راكاهش و فاصله وعده ها را افزايش و تا گرسنه نشده ايد غذا نخوريدD .: از خوردن تخم مرغ فلفل پياز گوشت قرمز چربي حيواني غذاهاي چرپ وخرما حتي المقدور خودداري نمائيد# .: از نگاه كردن به اشيأ مناظر وافرادي كه تحريك جنسي را در پي دارد پرهيز كنيدF .: با جنس مخالف رفتار متكبرانه داشته باشيدG .: افكار جنسي را هرگز به ذهن خود راه ندهيد و هميشه خود را به كار و فعاليت مطلوب مشغول سازيدH .: به صورت مرتب ورزش كنيد و بيشتر به ورزش هايي بپردازيد كه انرژي ذخيره شده را هزينه مي كندi .: كتب شهيد دستغيب(ره) را مطالعه كنيد تا حالت خداپروايي و پرهيز از گناه هميشه در دل شما زنده گرددJ .: زياد قرآن بخوانيد و در معاني آن تدبر كنيد و از قرائت ادعيه و زيارت ائمه كه درمفاتيح الجنان وارد شده غفلت نورزيد و يقينا نسبت به آن اهتمام نمائيد. 2- در صورت عدم توانايي در به كنترل درآوردن شهوت به توصيه هاي زير عمل كنيد: - سطح توقع خود را پايين آوريد و به ضروريات زندگي اكتفا كنيد. - فردي كه با حداقل معيشت آماده زندگي مشترك است و ديگر شرائط يك همسر ايده ال را دارد انتخاب كنيد[ براي آگاهي از شرايط انتخاب همسر از كتاب هاي آئين همسرداري - انتخاب همسر نوشته آقاي اميني ازدواج آسان خانواده در اسلام كمك بگيريد] - مقدمات عقد را فراهم سازيد. و فرد مورد نظر را عقد كنيد. - بعد از مدتي حدود حداكثر 9 ماه ازدواج كنيد (بيشتر فاصله نشود) - در فاصله عقد و ازدواج كاركرده و مقدمات ازدواج و زندگي مشترك را فراهم سازيد. - از كمك هاي غير مستقيم و مساعدت هاي والدين خود و همسرتان بهره مند گرديد. مثلا درمنزل يكي از والدين خود و يا همسر آينده تان زندگي كنيد. - از بابا شدن تا به سامان رسيدن زندگي اجتناب كنيد. (سعي در زمان تحصيل خود ياهمسرتان بچه دار شدن را به تأخير بيندازيد). - بيشتر به زندگي علمي خودعنايت و توجه داشته باشيد تا به آداب و رسوم خانوادگي و لذا به هيچ وجه از زندگي درسي دور نشويد و هرگز روزي را بدون مطالعه سپري نسازيد ومقيد باشيد در روز چند ساعت مطالعه نموده و كتاب را كنار نگذاريد. - اين كار را در انتهاي ترم و بعد از امتحانات انجام دهيد از فرصت تابستان استفاده كنيد.سربازي دوست عزيز دانشجو همانگونه كه گذشت همه مشكلات را پول حل نمي كند و راه حل مشكل سربازي [ البته اگر بتوان آن رامشكل ناميد ]نيز تنها پولدار بودن نيست بلكه ادامه تحصيل بهترين راحتترين و سودمندترين روش است به اين ترتيب كه اگر پيوسته در حال تحصيل باشيد و به محض اتمام مقطع كارشناسي وارد دوره كارشناسي ارشدشويد و از آنجا پا به دوره اً تخصصي و دكتري بگذاريد از خدمت سربازي معاف خواهيد بود. پس مشخص شدن تنها راه نرفتن به سربازي پولدار بودن نيست بلكه درس خواندن است. اما افسوس كه برخي چون به درس به عنوان ابزار نگاه مي كنند بايد خود را براي سربازي آماده كنند و الا هيچ نظام حكومتي افراد محصل و دانش اندوزان كشور خود را به سربازي نمي برد. بلكه با فراهم ساختن زمينه تحصيل آنها را در مسير علم اندوزي راهنمايي وهدايت مي كند و از درخت دانش آنها ثمره مي برد. برادر عزيز نكته ديگر آن است هرگز نبايد به سربازي به عنوان يك دوران تيره و تار نگاه كرد بلكه سربازي دوره خودسازي بدني و پيشرفت و تكامل شخصيتي انسانها است البته به شرط آنكه از اين دوره بهره برداري كنيد و همانند افراد سرگردان به آن نگاه نكنيد. چه بسيار افرادي كه از همين دوران سربازي به موقعيت هاعالي پل زدند و از اين فرصت طلايي بهره گرفتن افزون بر اينكه سربازي امروزه خدمتي مقدس در راه دفاع از دين و كشور است و آن كسي كه با پول خدمت سربازي را مي خرد نيز بگونه اي خدمت اقتصادي مي كند و به راستي اگر همه جوانان همانند شما به مسئله سربازي نگاه مي كردند اوج فساد به كجامي رسيد و مي انجاميد و سرنوشت كشورها چه مي شد؟ و دشمن تا كجا نفوذپيدا مي كرد؟ از افرادي همانند شما انتظار مي رود كه به مسائل از دريچه نياز شخصي و منافع فردي نگاه نكنند و بيشتر در انديشه ديني و مذهبي باشندو مصالح مسلمانان و كشور را مد نظر آورند و به ويژه با تحصيل علم و دانش هم عاليترين خدمت را ارائه كنند و هم خدمت سربازي را پاي تحصيلات عالي سپري سازد. اميدواريم كه اطاله سخن و صراحت بيان ما خاطر شما را رنجيده نساخته و كاسه صبر و حوصله شما لبريز نكرده باشد در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما چشم انتظار اتخاذ تصميم شما را داريم تا در مكاتبه بعدي در صورت توان خدمتي ديگر را ارائه كنيم و البته در خصوص سؤال دوم شما كه مد نظرتان مي باشد اطلاع مشروح از وضعيت خانوادگي نظر والدين سن رشته تحصيلي ترم تحصيلي و شهرستان محل سكونت و... لازم است كه در صورت ارائه آماده خدمت گزاري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.