مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23175 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا صرف دوست داشتن نامحرم اشكال دارد؟
اگر دوست داشتن زن يا مرد اجنبي به خاطر ايمان و كمالات اخلاقي است اشكالي ندارد. ولي بايد بسيار مراقب بود كه شيطان از همين راه كه آغاز آن مسأله ندارد آدمي را به انحراف نكشاند. بنابراين لازم است در روابط بين زن و مرد چند نكته رعايت شود. به مقداري كه در دين آنها رعايت حجاب واجب است بايد رعايت كنند. 1- قصد تلذذ و ريبه در كار نباشد. 2- از گفت و گوهاي تحريك كننده اخلاقي پرهيز شود. 3- از نگاه هاي آلوده خودداري شود. 4- حجاب شرعي رعايت گردد. 5- دو نفر نامحرم در محيط بسته تنها نمانند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.