مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23176 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دختري كه شيفته پسري شده ولي شرايط ازدواج با او فراهم نيست، چه كاركند؟
آنچه كه اظهار داشته ايد يك امر طبيعي است، ولي در اين جا دو صورت مطرح است: علاقه گاهي مقدمه ازدواج است و گاهي چنين نيست. اگر مقدمه ازدواج باشد، توجه به نكات چندي در اين راستا لازم است: الف) اين علاقه و گرايش بايد عادي باشد و اجازه ندهيد شدت پيدا كند. ب ) از ناحيه شما نبايد چيزي ابراز شود كه عواقب ناخوشايندي به همراه خواهد داشت. ج ) دعا و نيايش در اين راستا مؤثر است؛ يعني، اگر مورد شايسته اي بود، مي توان با نيايش، از ايزد منّان درخواست كرد كه علاقه طرف مقابل نيز جلب شود و خداوند نيز مقلب القلوب است و به نيايش و حوايج بندگانش توجه دارد و به هر حال نيايش مؤثر است؛ ولي اگر علاقه در راستاي ازدواج نباشد، در اين راستا نيز به چند نكته نيك بينديشيد: - به نامشروع بودن اين علاقه ها و گرايش ها، توجه كافي داشته باشيد. - نتايج سوء و دردناك اين علاقه ها را با دقت مورد ارزيابي قرار دهيد. - در اين راستا آينده نگر باشيد و فرجام نيك بي اعتنايي را مورد مطالعه قرار دهيد. - در اين زمينه خودسازي كنيد و تصميم بگيريد كه به اين چيزها دل نسپاريد و بي اعتنا از كنار خواسته هاي نفساني عبور كنيد. يكي از اثرات سوء اين علاقه ها در زندگي مشترك آينده ظاهر مي شود و باعث سست شدن پايه هاي خانواده مي شود و بسياري از انرژي هايي كه بايد براي زندگي آيده ذخيره شود در اين علاقه هاي نامشروع هزينه مي شود. - در برخورد با ديگران، خيلي گرم نگيريد و بيش از حد ضرورت صحبت نكنيد. - متقابلاً به ديگران ميدان ندهيد و به نوعي قيافه عبوس به خود بگيريد. - محيط كاري خود را، هر از چندي تغيير دهيد و اجازه ندهيد روابط شغلي زياد ادامه پيدا كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.