مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23179 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

ترك معاشرت و سلام دادن به كسي كه عليه ما سوگند دروغ ياد كرده، چه حكمي دارد؟
به طور كلي ترك معاشرت اگر از باب نهي از منكر باشد و موجب تنبه و ارتداع از معصيت و باعث پشيماني و توبه او شود جايز است، ولي اگر غير اين باشد بهتر است كه معاشرت ترك نشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.