مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23180 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه هاي ايجاد انگيزه و علاقه به رشته تحصيلي چيست؟
دوست عزيز دانشجو نامه شما را كه در واقع غم نامه بود مطالعه كرديم و از مشكل روحي شما كه روح ما را نيز سخت آزرده ساخت آگاهي يافتيم اميد داريم با كمك خداوند متعال و همّت شما بتوان خدمتي ره گشا ارائه نمود و بر اين مشكل كه حلّ آن چندان سخت و دشوار نيست فائق آمد. دانشجوي گرامي توصيه هاي مورد نظر از دو بخش تشكيل مي شود يك قسمت در مورد اصلاح سطح شناخت شما است و قسمت ديگر به منظور تغيير و اصلاح رفتار شما ارائه مي گردد شما بايد به نكات بخش دوّم بصورت مستمر و دقيق عمل كنيد و در مورد بخش نخست بايد به تفكّر و مطالع بيشتر روي آوريد. الف مطالب شناختي دانشجوي عزيز مي دانيد كه خوبي و زيبائي و بدي و زشتي تا حدود بسياري يك امر نسبي است. يك گل و يا يك منظره شايد براي شما جالب توجه و زيبا باشد در حالي كه همان منظره و چشم انداز براي فرد ديگر چندان جذبه نداشته و زيبا به نظر نمي آيد. هر چيز تا حدودي زيبا و خوب است و فوايد خاص خود را دارد. سيب خوبي خاص خود را دارد و آن فوائدي است كه از آن حاصل مي شود بي ترديد فوائد و شهرت سيب هر چند مفيد و خوب هستند ولي نمي تواند جايگزين گلابي گردد. بنابراين از هر چيزي همان كه انتظار مي رود مطلوب است و فائده دارد. حال همين سخن در رشته هاي تحصيلي و شخص متخصص در رشته خاص نيز جاري است به يقين كاري كه از عهده مهندس مكانيك بر مي آيد و انتظار مي رود از يك مهندس برق و يا فيزيك اتمي و... ساخته نيست و بر عكس آن هنري كه از دست يك مهندس برق مي جوشد از يك مهندس مكانيك بر نمي آيد و در يك كلام هر چيزي را بهركاري ساخته اند. با اين مقدمه به سراغ اصل سخن مي رويم و از شما سؤال مي كنيم كه آيا رشته تحصيلي خود را بر اساس شناخت قبلي و رغبت قلبي انتخاب كرده ايد يا نه؟ اگر بر اساس شناخت قبلي و علاقه تعيين كرده باشيد بايد همچنان در پي همان ثمرات باشيد و همان چه از قبل شناخته بوديد را از رشته خود انتظار داشته باشيد و اگر بعد از انتخاب رشته و به تعبيري بعد از كاشتن گندم انتظار برداشت جو را داشته باشيد كار و انتظاري خلاف عقل است و رها كردن مزرعه در وسط كار به معناي باز ماندن از جو و گندم هر دو است. وقتي كه در مسير منتهي به تهران حركت مي كنيد نبايد انتظار رسيدن به كرمان را داشته باشيد و حتي اگر رسيدن به كرمان برايتان مطلوبيت يافته است و حال در وسط راه مشتاق رفتن به كرمان شده ايد نبايد در وسط راه از حركت باز ايستيد چرا كه ايستادن شما را از هر دو مسير جدا مي كند بايد بعد از رسيدن به تهران و دريافت ثمرات آن مجدداً تغيير مسير دهيد حتي اگر انتخاب رشته شما بر اساس شناخت قبلي و علاقه نباشد نيز وضعيت همينطور است چرا كه آنچه رخ مي دهد رها ساختن هدف اوّل است چه بر اساس شناخت باشد چه نباشد تأثيري ندارد در هر دو صورت رها كردن هدف در نيمه راه ثمره اي جز خسران مضاعف را در بر ندارد. لذا اگر در وسط راه و ميانه سال تحصيلي انديشه اي به شما مي گويد فلان رشته بهتر از اين رشته است اوّل بايد بفهميد و به ذهن خود پاسخ دهيد كه خوبي و بهتر بودن نسبي است و هر يك از اين دو رشته ثمرات و فوائد خاص خود را دارد و هر يك به جاي خود نيكو است آب در برابر تشنگي و غذا در برابر گرسنگي و در وهله دوّم نيز باز بايد اين جواب را به ذهن جوّالي خود بگوئيد كه رها ساختن رشته تحصيلي در وسط راه خسران مضاعف است و به صرف رها كردن اين يكي، آن ديگري به كف نمي آيد. و در درجه سوّم رشته دوّم نيز همانند رشته اوّل نواقص و معايب خاص خود را دارد اگر اين رشته مرا راضي و قانع نمي سازد نشان آن نيست كه آن ديگري مرا راضي و قانع سازد و بهتر آنكه بايد به ذهن فزون خواه خود بگوئيد كه آدم شايسته و قدرتمند آن است كه هر دو خوب را با هم داشته باشد نه آن كه يكي را به بهانه ديگري از دست بدهد در حالي كه خوب اوّلي در نيمه راه و در حال صيد شدن و به كف آمدن و رسيدن است و جواب پنجم شما به ذهنتان بايد اين باشد كه انسان كامل آن است كه از امكانات و موقعيت در دسترس حداكثر بهره را ببرد و نهايت استفاده را بگيرد نه آنكه چون به قله نرسيدم و تمام اهداف بدست نيآمده است، پس مقدار اندك موجود در اختيار را نيز رها سازد و به باد دهد. و نكته پاياني در اين بخش آن است كه به ذهن خود بگوئيد آنچه الآن در اختيار دارم و موقعيتي كه الآن در آن بسر مي برم چيز كم بها و بي ارزشي نيست خيلي از افراد مي خواهند مانند من دانشجو باشند ولي هنوز پشت ديوار كنكور در جا مي زنند پس هر چند الآن كم بها بنمايد و جلوه نكند حداقل از ديگران جلو هستم نبايد به عقب برگشت كرده و مانند ردّ شده ها عمل كنم در حاليكه كم بها هم نيست و الاّ ديگران براي رسيدن به اين موقعيت من اين همه سر و دست نمي شكستند و عمر و پول هزينه نمي كردند. ديگران به حال من كه الآن يك دانشجو هستم و يا حتي از پرداخت شهريه معاف شده ام غبطه مي خورند و گاه نسبت به من حسادت مي ورزند اگر من اين رشته را رها كنم موقعيت را براي ديگران باز كرده ام و آنها را جلو انداخته و خود را عقب زده ام. موقعيت من بهترين موقعيت است افراد فراواني بايد با تلاش طاقت فرسا از جان خود هزينه كنند تا پول تهيه كنند و شهريه را بپردازند و يا عمر صرف كنند تا در كنكور قبول شوند ولي من تمام اين گردنه ها را پشت سر نهاده ام حال چگونه به خود اجازه دهم خود را به دست خود در قعر چاه گرفتار سازم در حالي كه كارآئي اين رشته بخصوص اگر تخصص بگيريم خيلي زياد است زبان كليد گنج معرفت است با ترجمه آثار بزرگان مي توان باب معرفت را به روي ملت هاي بيگانه گشود و پل انتقال معرفت و شناخت بشر بود و اين كم خدمتي نيست افتخار برخي در تمام عمر آن است كه يك مترجم خوب بوده اند من هم بايد در اين رشته به مرتبه عالي و ايده ال برسم. ب اصلاح رفتار دوست عزيز به تمام نكاتي كه بيان مي شود بدون قيد و شرط پايبند باشيد بدان اميد كه هدف و مقصودتان به كف آيد. توجه داشته باشيد كه در كنار مرحله الف بايد به نكات زير عمل نمود و الاّ ثمره اي از نوشتار ما و مكاتبه شما حاصل نخواهد شد: 1- از اين لحظه و امروز يك ليست از ثمرات و خوبيها و كارآمدي رشته تحصيلي خود (زبان) و خدمات و كارهائي كه مي توان به كمك تخصص در اين رشته بدست آورد تهيه مي كنيد و روزي دو الي سه بار اين ليست را با صداي بلند مي خوانيد و يك ثمره و فائده به فوائد مندرج در ليست اضافه مي كنيد. 2- از شنيدن و گوش سپردن و يا خواندن يا نوشتن مطالبي كه رشته ديگر و كار ديگر غير از تحصيل در رشته زبان را براي شما معرفي كند خودداري كنيد. هرگز به رشته ديگر و كار ديگر فكر نكنيد و چه خوب و چه بد آن رشته ها را كنار بگذاريد. 3- هرگاه اين انديشه به ذهنتان خطور كرد كه اين رشته به درد نمي خورد و كارآئي ندارد و... سريع اين ذهنيت را رها كرده و ديگر آن را دنبال نكنيد و با صداي بلند بگوئيد من فقط همين كار را دوست دارم و سريع ذهن خود را به مطالب ديگر و كارهاي ديگر مانند بازي، گردش، قرائت قرآن و دعا كردن مشغول سازيد و براي اين ذهنيّت انديشه جايگزين پيدا كنيد. 4- دوست عزيز هميشه با خود بگوئيد من اين رشته تحصيلي را به هر قيمتي كه شده به پايان برسانم چرا كه رها كردن آن ضرر جبران ناپذير دارد و مردم مرا ناتوان قلمداد مي كنند و بي عرضه مي پندارند و... پس حتي اگر هيچ كارآئي نداشته باشد بياد آن را به پايان برسانم. 5- يك تحقيق در مورد فوائد، ثمرات، موقعيت هاي شغلي رشته تحصيلي خود تهيه كنيد و آن را براي ما بفرستيد. 6- با زندگي و بيوگرافي بزرگان اين رشته تحصيلي مانند مترجمان برجسته همچون احمد آرام و... آشنائي پيدا كرده و در تأثير و نقش چنين افرادي در انتقال انديشه ها به ديگران يك مقاله بنويسيد و همينطور درباره نقش آشنائي با زبان دوم و تأثير آن بر زندگي معرفتي بشر و تأثيرات ناشي از فقدان اين رشته دست به قلم شويد و يك مقاله كوتاه تهيه كنيد و زيراكس دو مقاله و تحقيق بند 5 را براي ما بفرستيد. 7- براي زندگي تحصيلي و زندگي شخصي خويش برنامه دقيق و منظم و قابل اجرا تنظيم كنيد و مطابق آن زندگي خود را دنبال كنيد و هر شب بهنگام خوابيدن عملكرد خود را محاسبه كنيد و بررسي كنيد عمل شما چقدر با برنامه تنظيمي مطابقت داشته و روز بروز به تطبيق آن با برنامه تهيه شده بيافزائيد. 8- هر روز بصورت مرتب و منظم ورزش كنيد. 9- به منظور تقويت ايمان و اعتقادات قلبي خود از تأليفات شهيد دستغيب مانند معاد، ايمان سراي ديگر قلب قرآن، قلب سليم و... بهره بگيريد و خود را مقيد سازيد در روز حداقل 20 صفحه از اين نوع تأليفات را مطالعه كنيد. 10- بعد از يك ماه از اجراي برنامه فوق، گزارشي از آن تهيه به همراه درخواست بند 5 و 6 براي ما بفرستيد تا اقدامات بعدي بيان گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.