مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23184 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره ازدواج هاي فاميلي توضيح دهيد.
در مورد ترغيب به ازدواج فاميلي، دليلي نداريم ولي در رواياتي توصيه شده كه با نزديكان وصلت نشود. البته اين صرفاً توصيه اي است نه اين كه حكم شرعي باشد. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است: {Hاغتربوا ولا تضوواH}؛ {Mدر افراد دور (غريبه) ازدواج كنيد، تا فرزندانتان لاغر و ضعيف نباشندM}»، {V(غريب الحديث زمخشري، ج 2، ص 293 - المجازات النبويه، ص 92 - النهاية ابن اثير، ج 3، ص 348 - مختار الصحاح، ص 245)V}. از نظر پزشكي هرگونه ازدواجي با اقارب و خويشاوندان منع نگرديده. بلكه افراد و فاميل هايي كه در شرايط فيزيولوژيك ويژه و يا واجد ويژگي ها و گروه هاي خوني خاصي هستند از چنين ازدواج هايي منع گرديده اند. بنابراين توصيه پزشكان در اين زمينه عموميت ندارد، از اين رو چنان چه شما خواستار ازدواج با ايشان هستيد، بهتر است ابتدا آزمايشات پزشكي لازم را جهت اطمينان به عدم اشكال آن انجام دهيد سپس تصميم نهايي را بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.