مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23185 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ازدواج دانشجويي را تاييد مي كنيد؟ در چه صورت ازدواج موفقي خواهندداشت؟
ازدواج دانشجويي داراي نقاط قوت و ضعف است. نكات قوت آن عبارت است از: 1- يافتن نقطه اتكاي رواني و روحي، 2- حفظ ايمان و صيانت شخص از گناهان جنسي، 3- سلامت محيط دانشگاه از مفاسد، نكات ضعف آن عبارت است از: 1- مشكل تأمين مسكن و ضروريات زندگي، 2- مشغول شدن فكر به مسائل داخلي، 3- به وجود آمدن محدوديت هايي در انتخاب شغل. در نتيجه با توجه به شرايط فردي، جواب نيز متفاوت است؛ مثلاً شخصي در مورد اول و دوم ممكن است طوري باشد كه براي به دست آوردن آنها، هرگونه تحمل سختي و مشقتي به صلاحش باشد. در مجموع ما با ازدواج دانشجويي به شرط دقت و حسن انتخاب موافق هستيم و معتقديم جوان دانشجو اگر به خداوند توكل كند و به او حسن ظن داشته باشد، خداوند نيز در حد شأن او، وسايل زندگي را برايش فراهم مي سازد و اين ادعا با تجربه نيز ثابت شده است. از نظر سربازي نيز جوان مي تواند تا اتمام آن و حصول بعضي شرايط ديگر، شخصي را به عقد شرعي خود درآورد. در اين مدت هم از دوران شيرين نامزدي بعد از عقد و قبل از عروسي استفاده نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.