مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23187 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

بزرگترين دوست انسان كيست؟
حضرت امير(ع) فرمود: «دوست هر انساني عقل او و دشمن او جهل او است»، {V(ترجمه ميزان الحكمه، ج 8، ص 3876)V}. از پيامبر(ص) پرسيدند: كدام همنشين بهتر است؟ فرمود: {Hمن ذكر كم باللَّه رويته و زادكم في علمكم منطقه و ذكركم بالاخرة عمله H}؛ {Mكسي كه ديدن او خدا را به ياد شما آورد و گفتار او دانش شما را افزون كند و عمل او آخرت را به ياد شما آوردM}»، {V(سفينةالبحار، ج 5، ص 93)V} و نيز فرمود: {Hخيرالاصحاب من قل شقاقه و كثر وفاقه H}؛ {Mبهترين ياران كسي است كه ناسازگاريش اندك و سازگاريش بسيار باشدM}». حضرت علي(ع) فرمود: {Hالمعين علي الطاعة خيرالاصحاب H}؛ {Mكسي كه در راه طاعت خدا ياري كند بهترين ياران است M}»، {V(ترجمه ميزان الحكمه، ج 6، ص 3028)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.