مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23190 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دچار اضطراب و استرس هستم و گاهي در خواب حرف مي زنم، راهنمايي ام كنيد
اضطراب، يعني دلهره داشتن و ترس مبهم كه منشأ آن خيلي خوب روشن نيست. اما اين كه اضطراب آيا مفيد است يا مضر و نظر متخصصين چيست؟ نياز به تبيين بيشتري دارد. روان شناسان معتقدند كه اضطراب جزء ساختار شخصيت انسان است و در حد اعتدال آميز آن نه تنها مضر نيست بلكه لازم است چه اين كه اگر ما اضطراب اصلاً نداشته باشيم هيچ گاه به وعده هاي خود عمل نمي كنيم. براي امتحان درس نمي خوانيم. براي معالجه بيماري خود به پزشك مراجعه نمي كنيم. يا يك راننده اگر اضطراب نداشته باشد معلوم نيست بتواند هزاران كيلومتر رانندگي كند و حتي شب تا صبح بيدار بماند اين اضطراب حفظ جان مسافرين، خودش و ماشين است كه او را بيدار نگه مي دارد، بنابراين اصل اضطراب مفيد است اما اگر بيشتر از حد اعتدال باشد به گونه اي كه در انجام مسؤوليت هاي فردي و اجتماعي موجب اختلال در عملكرد ما شود جنبه مرضي پيدا مي كند و مفيد نيست و بايد چنين اضطرابي درمان شود. رعايت نكات زير بسيار مفيد و ضروري است: 1- ورزش مستمر. 2- انجام ريلكسيشن (آراميدگي) در واقع يك نوع آرامش عضلاني است كه با ايجاد انقباض و انبساط ماهيچه هاي بدن موجب آرامش جسمي و موثر در آرامش روحي است. به اين صورت كه روي تخت يا زمين هموار دراز مي كشيد و يكجا همه ماهيچه بدن را از پيشاني، چشم، گردن، سينه، دست ها، شكم، پشت پاها و انگشتان را براي 5 ثانيه منقبض مي كنيد و سپس آن را رها و شل مي كنيد به گونه اي كه احساس آرامش در عضلات خود كنيد اين عمل را مي توانيد به صورت ديگري هم انجام دهيد و آن اين كه تك تك ماهيچه هاي بدن را منقبض كنيد و سپس شل كنيد. آنچه كه مهم است در تمرين ريلكسيشن اين است كه هنگام انقباض و انبساط عضله بايد همه توجه خود را به آن عضو و حالتي كه براي آن پيش مي آيد، معطوف كني. اين عمل را روزي سه بار (ترجيحاً هنگام استراحت و خواب) انجام دهيد. 3- در مسائلي كه روزمره برايت پيش مي آيد سعي نماييد با تأمل و تفكر و تأني با آنها برخورد كنيد و از احساساتي و هيجاني برخورد كردن اجتناب نماييد. اما به نظر مي آيد اول راه كارهايي كه ارائه مي شود براي مدت چهار هفته متوالي انجام دهيد اگر مؤثر واقع شد ادامه دهيد و نيازي به مراجعه به روانپزشك نيست ولي اگر هيچ تأثيري در شكل خواب و اضطراب شما نداشت مراجعه به روانپزشك ضرورت پيدا مي كند. {Tراه كارهايي براي مشكل خواب: T} 1- چرخه خواب خود را به هم نزنيد بلكه بايد داراي يك برنامه منظم براي همه كارهاي شبانه روزي و از جمله خواب داشته باشيد. 2- 80 درصد خواب را حتماً بايد شب ها قرار دهيد و اگر در روز مي خوابيد حدود 15 الي 20 درصد از خواب را بيشتر در روز نداشته باشيد. 3- قبل از خواب حدود 20 دقيقه اي قدم بزنيد. 4- حدود يك ساعت قبل از خواب از خوردن قهوه، چاي، نسكافه و... خودداري كنيد. 5- هنگام خواب بستر خود را در جاي مناسب آرام، بدون سر و صدا قرار دهيد و همه عوامل مزاحم را حذف كنيد. 6- وقتي در بستر قرار گرفتيد از مرور افكار ناخوشايند و حوادث ناگوار اجتناب كنيد. 7- هنگام خوابيدن سعي كنيد مناظر خوشايند وافكار خوب و مثبت را مرور كنيد. 8- با ياد و نام خداوند و خواندن سه بار سوره {Aقل هو الله A} بخوابيد. اگر مسأله اختلال خواب شما جدي تر است باز هم با ما مكاتبه كنيد و مشكلات را دقيق تر بيان كنيد تا اين كه راه كارهاي بيشتر و مناسب تري را براي شما ارسال نماييم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.