مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23192 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راهكار رفع بي تفاوتي نسبت به زندگي و احساس خودباختگي چيست؟
درباره سؤال اول توجه شما را به نكات زير جلب مي كنيم و مجدداً متذكر مي گردد كه عمل به اين نكات چاره ساز است و الا نه: 1- در سؤال خود شرحي از حالت خود باختگي نداده ايد كه آيا مقصود از خود باختگي همان مفهومي است كه ما مد نظر داريم يا نه و لذا حالت روحي شما بصورت دقيق براي ما شناخته شده نيست تا به يك چاره جويي كامل بپردازيم خوب بود شرح مختصري از اين حالت روحي خود ارائه مي نموديد. 2- عزيز گرامي ليستي از توانمندي و برتريها و صفات خوب خود را تهيه كنيد مانند دانشجو بودن كه كمتر كسي به اين مرحله مي رسد و آن ليست را روزي دو بار با دقت و تمركز حواس بخوانيد و روزي يك صفت به آن اضافه كنيد. 3- هيچگاه افكار منفي كه بيانگر يك صفت زشت و القاء كننده ناتواني است به ذهن خود راه ندهيد و اگر چنين افكاري بذهنتان وارد شد آن را تعقيب نكنيد و سريع آن را رها سازيد و به افكار مثبت بپردازيد. 4- با خود عهد كنيد كه هر گاه افكار منفي و القاء كننده بي شخصيتي و بي مقداري به ذهنتان وارد شده مورد تعقيب قرار گرفت صدقه بپردازيد و به شكلي خود را تنبيه كنيد. 5- موفقيت هاي دوره زندگي خود را بياد آوريد و آن را يادداشت كنيد و براي خود و ديگران آن را تعريف كنيد. 6- به سخنان و گفته هاي ديگران كه شخصيت و توامنديهاي شما را مورد خدشه قرار مي دهد توجه نكنيد و حتي به آن حرفها گوش ندهيد و خود را از اين فضا دور سازيد و در صورت برخوردار بودن طرف مقابل از منطق به او پاسخ دهيد و از خود دفاع كنيد. 7- توجه داشته باشيد كه هر شخصي به توان و خوبيهاي خود بيشتر آگاهي دارد تا ديگران حال وقتي كه آگاهي شما بيشتر و دقيقتر است چگونه به خود اجازه مي دهيد كه تحت تأثير سخنان ديگران واقع شده و حرفهاي آنهابر روي شما اثر گذارده و موجب القاء مفاهيم منفي به ذهن شما شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.