مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23194 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مدتي است كه نسبت به انجام نماز بي ميل و نسبت به مسائل ديني بي تفاوت شده ام، چه كنم؟
عزيز دانشجو در خصوص پرسش سوم شما نكات زير بيان مي گردد با استعانت از حضرت حق موجب نيل به مقصود خواهد شد. 1- دانشجوي گرامي به عقيده شما هدف از خلقت عالم هستي چيست؟ بي ترديد تاكنون درباره موضوعات متعدد تفكر كرده ايد اما آيا در اين باره كه شما چه جايگاهي در عالم هستي و نظام خلقت داريد فكر كرده ايد؟ هدف از خلقت ما چه بوده؟ چه كسي از خلقت ما سود مي برد آيا بود و نبود ما برابر است؟ اگر تفاوت دارد پس چيست؟ هدف از خلقت ديگران و حتي آسمانها و زمين چيست؟ چرا تنها در وجود يك نوع از نظامها شك و ترديد داريم و از ديگر نظام ها بي اطلاع هستيم؟ ضرورت دين چيست و براي چه دين به عنوان مجموعه اي از مقررات و نظامهاي حقوقي و اقتصادي تربيتي و عبادي آورده شده و تشريع گرديده است؟ بي ترديد بدون هدف نيست چه معتقديم خداوند كار بي هدف و عبث انجام نمي دهد حال اين هدف متوجه چه كسي است متوجه خداوند يا انسانها يا غير انسانها به يقين خداوند خود سود نخواهد برد والا خدا نيازمند خواهد بود و اين نيز بنابر اعتقادات ما سازگار نيست پس سود اين مجموعه به خود ما چه در قالب نوع بشر و يا در قالب شخص انسانها برمي گردد اگر چنين هم نباشد از خداوند حكيم كار و دستور لغو صادر نمي شود اگر تنها خداوند را حكيم و مدبر بدانيم به تمام دستورات او بايد گردن نهيم و ذره اي در آن ترديد نداشته باشيم كافي است اندكي در نظام خلقت و جايگاه خود تفكر كنيد آنگاه پي خواهيد برد كه هيچ دستور كوچكي در اين نظام هستي لغو كه نيست بماند سودمند خواهد بود پس اولين پاسخ ما به اين سؤال يك در خواست كلي است كه سطح دانش و عمق اعتقادات خود را دنبال كنيد و بيشتر از پيش به معارف اسلامي و اصول و اعتقادات خود را دنبال كنيد و بيشتر از پيش به معارف اسلامي و اصول اعتقادي آشنا شده و به آنها اعتقاد پيدا كنيد. 2- از خواندن روايات و آياتي كه مشتمل بر عقاب و ثواب الهي است غفلت نكنيد و داستان زندگاني افراد بي توجه به دين و آيين آن را مد نظر آوريد و حتي المقدور هفته اي يك داستان از اين قبيل سرگذشت ها را مطالعه كنيد. 3- به منظور تقويت اعتقاد و ايمان خود از كتب شهيد دستغيب همانند ايمان، سراي ديگر، قلب سليم، قلب قرآن، گناهان كبيره و... بهره گرفته و بصورت منظم در روز بيست صفحه از يكي از اين كتب را مطالعه كنيد. 4- هر روز به صورت مرتب ورزش كنيد و همانگونه كه گذشت ورزش و نرمش بدني را فراموش نكنيد. 5- به دستورات دين در حد رغبت و توان پايبند باشيد و انكار آنها را به خود تلقين نكنيد اگر در فلسفه تشريع آنها ترديد داريد از ديگران بپرسيد و هرگز سؤال را مكرر در ذهن خو تكرار نكنيد بلكه به دنبال پاسخ آن باشيد و بيشتر با خود فكر كنيد. 6- براي زندگي خود برنامه روزانه تنظيم كنيد و به اين برنامه سخت و دقيق پايبند باشيد و بكوشيد روز به روز آن را كامل تر كنيد اجازه ندهيد فرصتي از كف برود و يا عملي مورد غفلت شما واقع شود. 7- هرگاه يكي از برنامه هاي ارائه شده بواسطه تنبلي و سهل انگاري و... تعطيل شد خود را تنبيه و جريمه كنيد مانند صدقه دادن و روزه گرفتن و از اين طريق اراده خود را تقويت كنيد. 8- با وضو خوابيدن را عادت كنيد. 9- هر تصميم خوب و بجايي كه اخذ شد در انجام آن تعلل نورزيد كه خود موجب ضعف اراده مي گردد و آن را به لحظه بعد واگذار نكنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.