مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23196 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت آينده نگري و آرزوهاي طولاني چيست؟
آينده نگري تدبير و تعقلي است كه هر عاقلي بدان نياز دارد زيرا هر كس بايد براي زندگي آينده و هدف خود خوب تدبير كند، خوب تعقل كند، مشورت لازم را انجام دهد، زير و بم و فراز و نشيب كار را به خوبي دريابد سپس با توجه به همه اينها يك برنامه خوب و قابل عمل بريزد و بعد در مقام عمل كوشايي لازم را از خود نشان دهد. ولي آرزوهاي طولاني بلند پروازي هاي خيالي و نفساني است كه انسان را به خود مشغول مي سازد و به هيچ چيز هم بند نيست شايد بشود و شايد نشود و جز بافتني هاي ذهني و دل خوشي هاي بي اساس خيالي چيز ديگري نيست و اين آمال و آرزوها بعد از آينده نگري و تدوين برنامه زندگي جز دل مشغولي و دغدغه ذهني عائدي ندارد ازاين رو در روايات، بسيار سرزنش شده است آينده نگري و تدبير به انسان آرامش مي بخشد ولي آمال و آرزوهاي طولاني حسرت دست يابي به امور غير خدايي را در دل ماندگار مي كند و آرامش دل را به هم مي زند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.