مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23201 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي پرهيز از اشتباهات، قبل از انجام كارها، چگونه بايد فكر كرد؟
كر كردن نياز به تمركز روي موضوع و بررسي جوانب مختلف آن و پيش بيني پيامدهاي احتمالي اجرا يا عدم اجراي آن و نيز نحوه اجراي آن دارد البته رسيدن به اين مرحله و رعايت دقيق آن نياز به تمرين و ممارست دارد يعني بايد روي موضوعهايي به صورت تمريني كار فكري انجام دهيد و تمام مراحل فكر كردن درباره آن را به ترتيب اجرا كنيد. - موضوعي را معين كنيد و آن را روي برگه اي بنويسيد. - ببينيد راجع به آن چه چيزهايي مي دانيد هر چه مي دانيد به صورت اشاره اي در ضمن يك يا دو كلمه زير آن عنوان يا موضوع بنويسيد. - جوانب و صورتهاي مختلف آن را در نظر بگيريد و هر كدام را اشاره وار يادداشت كنيد. - نحوه اجرا و صورتهاي مختلف آن را بررسي و يادداشت كنيد. - پيامدهاي احتمالي اجراي آن را بنويسيد. - پيامدهاي احتمالي عدم اجراي آن را بنويسيد. با چند بار تكرار اين كار در مورد موضوعهاي مختلف مي توانيد به راحتي روي موضوع دلخواه خود تمركز كنيد و درباره آن بيانديشيد البته خود تمركز فكري داشتن روي يك موضوع خاص هنگام فكر كردن امر مهمي است كه راههايي براي كسب مهارت تمركز وجوددارد كه در اين مختصر نمي توان آنها را ذكر نمود لازم است به كتب تفصيلي و يا افراد مطلع در اين زمينه رجوع كنيد و تمرين هاي عملي آن را ياد بگيريد (البته شما بايد تفكر برروي يك موضوع را در چندين جلسه و در زمانهاي متعدد انجام دهيد چه در يك جلسه تمام امور به ذهن نمي آيد).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.