مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23202 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه خود را به مطالعه علاقه مند كنم؟
براي مطالعه نيز چند چيز به عنوان مقدمه بايد رعايت شود: الف) موضوع مورد مطالعه برايتان اهميت جدي داشته باشد. ب) درباره آن موضوع سؤالات وابهامات جدي داشته باشيد و به دنبال پاسخ آن باشيد. ج) متن كتاب مورد مطالعه براي شما قابل درك و هضم باشد. خ) ابتدا فهرست مطالب كتاب را بخوانيد تا مطلب كلي در ذهن شما شكل گيرد. ح) مطالعه را از اول كتاب شروع كنيد و هر پاراگراف را دقيقاً بخوانيد و زير نكات اساسي آن خط بكشيد و تا آن قسمت را خوب نفميده ايد از آن عبور نكنيد اگر بعد از خواندن هر قسمت متوجه شديد كه حواستان پرت شده و مطلب را نفهميده ايد دوباره آن بخش را بخوانيد. چ) بعد از مطالعه هر پاراگراف در يك جمله كوتاه يا در يكي دو كلمه خلاصه آن قسمت را درحاشيه كتاب يادداشت كنيد. ه) مكان مناسبي را براي مطالعه انتخاب كنيد كه نور كافي داشته باشد و سر و صداي زيادي در آن نباشد. ر) در فضاي ديد روبروي شما هنگام مطالعه بايد اشياء زياد و متنوع مختلفي نباشد تا افكار شما را به سوي خود بكشاند. ز) در اوقاتي كه خسته ايد و آمادگي فكري براي مطالعه نداريد مطالعه نكنيد بلكه مطالعه را در ساعت هاي مفيد كه آرامش فكري داريد و دغدغه كار ديگري را نداريد انجام دهيد سعي كنيد با عمل به بند «الف» و «ب» در خود ايجاد انگيزه كنيد يعني موضوع را پر اهميت و جذاب و مهم و با به صورت سؤالات جدي و حياتي ارائه كنيد تا رغبت شما زياد و احساس خستگي و بي ميلي نكنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.