مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23203 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گاهي حوادثي پيش مي آيد كه فكرمي كنم قبلا هم آن را ديده ام، دليل اين حالت چيست؟
اين موضوع دلائل مختلفي مي تواند داشته باشد كه به بعضي اشاره مي شود: 1- گاهي در گذشته حوادثي براي شما اتفاق افتاده و يا براي ديگري رخ داده و براي شما تعريف كرده اند و در حافظه شما باقي است و آن حادثه شباهت هايي (از نظر زمان، مكان، شرايط و موقعيت و...) با حادثه اخير دارد و به خاطر آن شباهت ها شما گمان مي كنيدعين همين حادثه را قبلاً مشاهده كرده ايد و حال آن كه از باب تداعي معاني و به كمك آنچه در حافظه شما قرار دارد، اين تصور برايتان به وجود مي آيد. 2- احتمال هم دارد از مصاديق رؤياهاي صادقه باشد؛ يعني، انسان گاهي حوادثي را كه در آينده قرار است اتفاق بيفتد در خواب مشاهده مي كند و پس از چندي آن حادثه در خارج رخ مي دهد و از طرف ديگر خواب و رؤيا فراموش شده ولي در حافظه اش باقي مانده و با رخ دادن حادثه در خارج و يادآوري آنچه در خواب ديده، فرد گمان مي كند قبلاً اين حادثه براي وي رخ داده است. 3- گاهي نيز به خاطر علاقه شديد به موضوع و مسائل خاصي، قبل از رخ دادن عين حادثه، نتيجه آن را تجسم كرده گمان مي كند قبلاً براي وي رخ داده است و حال آن كه به خاطر شدت ارتباط با موضوع خاص، صرفاً حدسي به ذهن وي رسيده است. 4- احتمال هم دارد خيال و توهمي بيش نباشد و دلمشغولي هاي فرد نسبت به آن موضوع، توهم تجسم نتيجه را دارد. شما حتماً در خصوص يادگيري مطالبي را مطالعه فرموده ايد و در خصوص يادگيري پنهان نيز مطالبي مي دانيد فرض كنيد زماني شما مشغول جستجوي جزوه درس رياضي در قفسه كتابخانه هستيد، ناگهان چشم شما به يك كارت عروسي مي خورد بدون آن كه ديگر توجهي به كارت داشته باشيد همچنان در جستجوي جزوه هستيد تا اين كه پيدا كرده و به مطالعه مي پردازيد روز بعد مادرتان از شما سؤال مي كند نمي دانم آدرس جشن عروسي فلان شخص كجاست كارت را هم گم كرده ام ناگهان شما محل كارت را نشان مي دهيد. دليل اين كار يادگيري پنهان است يعني بدون اين كه شما در صدد ديدن كارت باشيد آن را مشاهده كرديد. گاهي اوقات در لابه لاي انجام كارهاي ديگر مسائلي را تجربه مي كنيد كه بعدها فكر ميكنيد آن را انجام داده ايد البته مثالي كه برايتان آوردم درخصوص مدت كوتاهي بود حال فرض كنيد مسائلي كه چند ماه قبل يا چند سال قبل اتفاق افتاده باشد ممكن است در حافظه بلندمدت شما جاي گرفته و با كوچكترين مسأله اي به حافظه كوتاه مدت شما برگردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.